2 miljoen euro voor AI- en digitaliseringsprojecten bij hogescholen

Publicatiedatum
De oproep 'Hogescholen AI-projecten' is gericht op digitaliseringsprojecten vanuit de hogescholen met specifieke aandacht voor toepassingen van AI bij ondernemingen en non-profitorganisaties. Maak kort kennis met de 6 geselecteerde projecten!
hogescholen doen aan onderzoek

De wereld digitaliseert aan sneltempo

De wereld om ons heen is volop aan het digitaliseren en meer om meer artificiële intelligentie (AI) wordt daarbij ingezet. Denk maar aan nieuwe trends zoals (huishoud)toestellen, camera’s en sensoren die verbonden zijn met het internet, het online-winkelen, draagbare sensoren en app’s om je gezondheid op te volgen. Deze digitale technologie vormt de motor achter Industrie 4.0 en heeft een grote impact op onze economie, arbeidsmarkt en maatschappij. Een ondernemer kan deze evolutie niet missen, en ook Vlaanderen wil als kennisregio volop inzetten op deze nieuwe innovaties.

Vlaams AI-beleidsplan zet in op onderzoek, implementatie en bewustmaking 

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie goed. Het doel is om Vlaanderen als kennisregio op het vlak van AI op de kaart zetten, door enerzijds het onderzoek te stimuleren en anderzijds ondernemingen warm te maken voor alle mogelijkheden die deze nieuwste technologieën bieden en hun de kennis aan te reiken om te kunnen innoveren.

VLAIO wil AI tot bij de ondernemer brengen

VLAIO neemt in het Vlaams AI-beleidsplan een trekkersrol op, om ervoor te zorgen dat de kennis uit het AI-onderzoek aan de Vlaamse kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties, tot bij de Vlaamse ondernemingen geraakt en zij daarmee aan de slag gaan om nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen. Eén van de acties daarin is een projectoproep gericht naar hogescholen. 

De oproep voor ‘Hogescholen AI-projecten’ 

Deze oproep steunt digitaliseringsprojecten vanuit de hogescholen die specifieke aandacht hebben voor mogelijke AI-toepassingen bij ondernemingen en non-profitorganisaties. Dit zijn projecten waarbij hogescholen - in samenwerking met andere onderzoeksorganisaties - door middel van toepassingsgericht onderzoek in twee jaar tijd een grote groep ondernemingen kennis rond digitalisering en AI aanreiken. 

Door nieuwe kennis aan te bieden in een vorm aangepast aan hun mogelijkheden, helpen deze projecten Vlaamse ondernemingen en non-profitorganisaties die zelf niet actief aan onderzoek doen, om te innoveren. Deze kennis stroomt ook verder door naar opleidingen aan de hogescholen.

Uit de voorbije oproep binnen het TETRA-kader werden 6 projecten geselecteerd voor een totaal steunbedrag van 2 miljoen euro. 

Maak kennis met de 6 gesteunde AI-projecten:

  1. AISIBOCO - Artificiële Intelligentie op Single Board Computers: Dit project gaat oplossingen uitwerken die door Vlaamse kmo’s (hardware- en sensorontwikkelaars, technologische integratoren, softwareproducenten en bedrijven die ICT-diensten leveren) kunnen gebruikt worden om de stroom aan informatie, die vanuit toestellen en sensoren naar het internet verstuurd wordt voor opslag en verwerking, lokaal uit te voeren mét toepassen van AI, om zo de nadelen van een centrale verwerking weg te nemen.
  2. AI@EDGE - Applying Artificial Intelligence on Edge devices using Deep learninG with Embedded optimizations: Deep Learning is een vorm van Artificiële Intelligentie waarbij een computersysteem kan leren op basis van grote hoeveelheden voorbeelden, om nadien zelfstandig beslissingen te kunnen nemen bijvoorbeeld om voetgangers op camerabeelden te kunnen herkennen voor bewaking of verkeersanalyse. Dit project onderzoekt de verschillende mogelijkheden om Deep Learning algoritmes te kunnen toepassen op minder krachtiger systemen als nu en die niet noodzakelijk constant in verbinding staan met het internet. De doelgroep van dit project zijn ontwikkelaars van slimme elektronische systemen.
  3. Roadmap for AI-driven synchromodal logistics: De logistieke sector staat onder druk. Het is de ambitie van dit project om de steeds complexer wordende beslissingsprocessen bij logistieke kmo’s verder te ondersteunen en de administratieve softwarepakketten te verrijken met AI-technieken om te komen tot volwaardige ‘decision support tools’ voor multi- (via spoor, weg, water, …) en synchromodaal transport van goederen (optimalisatie met last-minute modaliteitswissels).
  4. WEAR AI: Het project heeft tot doel het toepassen en het bewustmaken van de toegevoegde waarde van AI in het kader van industrie 4.0 voor de monitoring (en predictie) van gereedschapsslijtage binnen de maakindustrie.
  5. Intelligente Robotic Process Automation voor de kmo (IRPA4SME): Het algemeen doel van dit project is de Vlaamse kmo bewust te maken van het potentieel en een fundament te bieden van de combinatie van AI en Robotic Process Automation (“software robots”). Hiermee kan men op relatief eenvoudige wijze het repetitief en vaak afstompend werk van het invoeren en verwerken van data in een onderneming, zelfstandig door een programma laten uitvoeren, om zo de medewerkers te kunnen ontlasten, de kans op fouten te verlagen en de efficiëntie te verhogen.
  6. Digitale transformatie van de fysieke winkel: De hoofddoelstelling van dit project is het faciliteren van het digitaliseringsproces van retailondernemers, het sensibiliseren, implementeren en accelereren van een doelgerichte technologietransfer naar de fysieke winkel van retailers in Vlaanderen om zo optimaal in te spelen op de behoeften van de digitale consument. Lees hier het verhaal over dit project.

Hier download je een overzicht van de projecten met vermelding van de betrokken partners.