1ste oproep Transforming Health and Care Systems Partnership - deadline VLAIO voorstel 13 juni 2023

Publicatiedatum
De eerste call van het nieuwe Europese Partnerschap Transforming Health and Care Systems (THCS) wil ambitieuze projectvoorstellen ondersteunen die de druk op de zorg kunnen verminderen door de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Deze voorgestelde oplossingen moeten gericht zijn op het economisch, sociaal en ecologisch duurzaam maken van gezondheids- en zorgstelsels, terwijl de mens centraal blijft staan in het zorgproces.

Binnen de oproep worden 2 verschillende types van projecten ondersteund:

  1. onderzoek om bestaande kennishiaten over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek op te vullen;
  2. initiatieven waarin bestaande oplossingen op grotere schaal worden getest en geïmplementeerd. 

Aan deze oproep nemen 36 agentschappen deel. De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidscriteria en steunmodaliteiten.

Webinar en Matchmaking event

Een webinar gevolgd door een matchmaking event wordt georganiseerd op 19 april 2023 vanaf 14 tot 15.30 uur.

Registratie is verplicht.

1.000.000 euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van de THCS projecten voorziet VLAIO een budget van 1.000.000 euro in deze 1ste oproep. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsproject worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een project is begrensd op € 500.000.

Deadline voor indiening: 13 juni 2023

De projectleider van het internationale THCS Partnership project dient ten laatste op 23 mei 2023 een (verplichte) ‘intent to apply’ in. Let op: partijen die dit niet hebben ingediend, kunnen geen uitgewerkte aanvraag indienen. 

Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Hierbij kruis je “internationaal project” aan en download je de bijbehorende templates. Dit dien je in bij VLAIO ten laatste op 13 juni 2023.

Tijdslijn:

  • 19 april 2023: webinar/matchmaking event vanaf 14 tot 15.30 uur
  • 23 mei 2023: indienen (verplichte) ‘intent to apply’ bij THCS
  • 13 juni 2023: indienen uitgewerkte projectaanvraag bij THCS en VLAIO
  • Vanaf juli 2023: beoordeling projectaanvragen
  • Oktober 2023: bekendmaking gehonoreerde projecten
  • December 2023 – mei 2024: start projecten

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met een VLAIO bedrijfsadviseur voor een ontvankelijkheidscheck en instrument informatie en begeleiding. 

Bronnen:

Delen: