1ste oproep European Partnership Personalised Medicine (EP PerMed) - deadline VLAIO voorstel 5 maart 2024

Publicatiedatum

Het doel van de eerste gemeenschappelijke transnationale oproep (JTC), JTC2024, met titel ‘Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches (PMTargets)’ is de financiering van R&D projecten die gericht zijn op de identificatie en/of validatie van targets die geschikt zijn voor een “gepersonaliseerde geneeskunde” aanpak. Onderzoek naar innovatieve targets dient gecombineerd te worden met “companion” biomerker onderzoek (companion diagnostics). Voor meer info over de focus van de call wordt verwezen naar de ‘call tekst’ op de EP PerMed website.

Doelstellingen van de oproep

De oproep beoogt:

 • het ondersteunen van R&D projecten die gericht zijn op het identificeren of valideren van targets voor gepersonaliseerde geneeskunde in combinatie met de ontwikkeling van biomerkers die bijvoorbeeld patiëntstratificatie toelaten of het mogelijk maken om de resultaten van de therapie te monitoren;
 • het faciliteren van interdisciplinaire samenwerkingen door preklinisch en klinisch onderzoek te combineren in translationele projecten, en door andere relevante disciplines in te schakelen, zoals bio-informatica, data-onderzoek, ELSA (ethical, legal and societal aspects) onderzoek, implementatieonderzoek en gezondheidseconomisch onderzoek;
 • het stimuleren van sectoroverschrijdende samenwerking, door het betrekken van academici, clinici, industrie, beleidsmakers, regelgevende instanties en patiëntenorganisaties.

Consortia dienen multinationaal, interdisciplinair en trans-sectoraal te zijn door het samenbrengen van academische, klinische en industriële actoren uit diverse deelnemende landen en regio’s, en het includeren van het perspectief van de eindgebruiker (patiënten, burgers, gezondheidswerkers).

Deelnemende financieringsagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten.

De volgende financieringsagentschappen nemen deel aan de oproep: België (VLAIO-FIO, FWO, FRS-FNRS, SPW EER), Denemarken (IFD), Duitsland (BMBF/DLR, BMG/DLR, SMWK), Estland (ETAG), Finland (BFRK), Frankrijk (ANR), Hongarije (NKFIH), Ierland (HRB, SFI), IJsland (RANNIS), Israël (CSO-MOH), Italië (IT-MoH, MUR, FRRB, RT), Letland (LZP), Litouwen (LMT), Luxemburg (FNR), Nederland (ZonMw), Noorwegen (RCN), Oostenrijk (FWF), Polen (NCBR), Portugal (FCT, VP-GRA, CCDRC), Roemenië (UEFISCDI), Spanje (ISCIII, DS-CAT, CFN), Turkije (TUBITAK), Zweden (VINNOVA), Zwitserland (Innosuisse).

1.000.000 euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van de EP PerMed projecten voorziet VLAIO een budget van 1.000.000 euro in deze 1ste oproep. De steunkanalen onderzoeksprojecten- en ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet (met focus op onderzoeksprojecten). De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een project is begrensd op 750.000 euro.

Deadline voor indiening: 05 maart 2024, 17 uur

De oproep bestaat uit twee fasen: een ‘pre-proposal’ fase en een ‘full proposal’ fase.

 • Tegen de deadline voor de ‘pre-proposal’ fase (5 maart 2024, 17.00 CET) dient de internationale projectleider de internationale pre-proposal in bij EP PerMed en dient de Vlaamse projectleider de Vlaamse aanvraag voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject in bij VLAIO. Voor het Vlaamse project kruis je ‘internationaal project’ (EP PerMed) aan en download je de bijbehorende templates.
 • Tegen de tweede deadline (20 juni 2024, 17.00 CET) wordt de full proposal bij EP PerMed ingediend (voor die consortia die een uitnodiging kregen om een full proposal in te dienen).

Tijdslijn

 • 15 januari 2024: online infosessie van 14 tot 15.45 uur. Registratie is verplicht.
 • 5 maart 2024, 17 uur: indienen ‘pre-proposal’ bij EP PerMed en VLAIO
 • 20 juni 2024, 17 uur: indienen ‘full proposal’ bij EP PerMed
 • Augustus 2024: rebuttal fase bij EP PerMed
 • Oktober/november 2024: bekendmaking gehonoreerde projecten
 • Eind 2024/begin 2025: start projecten

Meer informatie?

De generieke documenten voor de JTC2024 oproep (‘Announcement’, ‘Call Text', ‘Guidelines for Applicants’, ‘Pre-Proposal form’) kunnen geraadpleegd worden op de EP PerMed website. In de ‘Guidelines for Applicants’ wordt ook de specifieke info die van toepassing is voor VLAIO (FIO-VLAIO) vermeld (pagina's 16 tot18).

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan zeker tijdig contact op met patricia.menten@vlaio.be of lieve.apers@vlaio.be.

Delen: