1 op 6 starters is een 50-plusser

Publicatiedatum
Eindelijk die droom waarmaken en een koffiehuis, B&B of winkel starten na je 50ste? Het ondernemersschap wordt steeds vaker gekozen voor de laatste 10 à 15 jaar van een loopbaan. Daar hebben enkele gunstige omstandigheden mee te maken.
50plusser

In 2018 is 15,4% van de zelfstandige starters ouder dan 50 jaar

De 50-plussers bevestigen ook in 2018 dat zij onder de startende zelfstandigen geen uitzondering meer zijn. 15,4% van de zelfstandigen die in 2018 met hun activiteit zijn gestart, is ouder dan 50, zo blijkt uit cijfers van hr-dienstengroep ACERTA. Dat is nagenoeg hetzelfde percentage als in 2017. Tien jaar geleden vertegenwoordigden de 50-plussers nog maar 12,6% van de starters. Hun aandeel is in 10 jaar tijd met 22% gestegen. Zowel mannen als vrouwen kiezen voor de laatste 10 à 15 jaar van hun carrière nog voor een nieuwe start.

De wind staat gunstig voor 50-plussers met een ondernemersdroom

Het statuut van zelfstandige over de jaren verbeterd. De drempel is verlaagd, denk maar aan de afschaffing van de vestigingswet en het groeiende aanbod van begeleiding aan starters. Maar ook de tijdsgeest is veranderd. Enkele gunstige omstandigheden op een rij:

  • Verbeterd statuut zelfstandigen
  • Afschaffing vestigingswet
  • Ruim aanbod begeleiding
  • Verander(en)de tijdsgeest: iedereen meer zelfstandigheid
  • Verhoging pensioensleeftijd: aan 50 is het leven/werken niet gedaan
  • Zekerheden en ervaring komen met de jaren (en vaak is er dan ook wat financiële ruimte bijeengespaard)

50-plusser begint winkel, B&B, koffiehuis of coachingspraktijk

Sectoren waar de 50-plussers meer aanwezig zijn dan gemiddeld zijn de handel en de horeca. We kennen allemaal wel iemand die zijn loopbaan heeft omgegooid en een koffiehuis, bed & breakfast of winkel is gestart. Ook in de intellectuele beroepen - informatici, coaches, vertalers ... – kom je verhoudingsgewijs meer starters tegen die er al meerdere jaren ervaring hebben opzitten. 

Delen: