Summer School 'Samenwerken in netwerken'

De Summer School heeft als doel het verbreden, verdiepen en verrijken van eigen én collectieve competenties inzake leiderschap, governance en facilitatie van interorganisationele samenwerkingsverbanden ter realisatie van maatschappelijke uitdagingen.

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 16.00 uur
Locatie

Iers College Janseniusstraat 1 3000 Leuven

Het aangaan van samenwerkingsverbanden over organisatiegrenzen heen in de vorm van een ketensamenwerking, alliantie, cluster of ecosysteem is een recente trend in het bestuurlijk-organisatorische landschap. We leven immers in een samenleving die ons stelt voor complexe problemen waar één enkele organisatie nooit een antwoord op kan bieden. We hebben nood aan duurzame totaaloplossingen die samenwerking tussen verschillende (soorten) actoren vereisen. Het creëren van een optimaal ondernemersklimaat is bijvoorbeeld zo’n uitdaging die we alleen maar gezamenlijk kunnen aanpakken.

Maar dergelijke multi-actor samenwerking is minder vanzelfsprekend dan het op het eerste gezicht lijkt: actoren zijn vaak verschillend maar toch afhankelijk van elkaar, en ze moeten gezamenlijk tot resultaat komen. Er zijn verschillende aspecten aan samenwerking die de moeite waard zijn om nader te exploreren. 

Gedurende de Summer School dagen willen we met onze partners uit het VLAIO Netwerk kennis en ervaringen uitwisselen over samenwerken over organisatiegrenzen heen. We laten ons daarin bijstaan door allerlei experten. 

We behandelen onder meer volgende vragen:

  • Hoe creëer je voldoende 'common ground' zodat iedereen zijn karretje aan de samenwerking kan hangen?
  • Hoe voorkom je schijnsamenwerking?
  • Hoe bouw je het nodige vertrouwen op tussen actoren? 
  • Hoe ga je om met machtsverschillen, verschillende of tegengestelde belangen?
  • Hoe structureer en organiseer je de samenwerking? 

Programma opbouw

Dag 1 is opgebouwd rond inzichten van experten/scholars

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Verwelkoming en inleiding door Mark Andries, Administrateur-Generaal Agentschap Innoveren en Ondernemen
10.15 uur ‘Organisatienetwerken, de organisatie van de toekomst’, keynote door Bart Cambré
11.45 uur Introductie van de namiddagtopics en kennismaking met de inleiders
12.15 uur Middaglunch en netwerkmoment
13.30 uur Topicsessies ronde I
  Topic 1: “Is the juice worth the squeeze” o.l.v. Bart Cambré en Steven Van den Oord  
  Topic 2: Leiderschap in multi-actor samenwerking o.l.v. Marc Craps
  Topic 3: Building Vibrant Entrepreneurial Ecosystems  o.l.v. Ben Spigel 
  Topic 4: Condities creëren voor kansrijke samenwerking o.l.v. Edwin Kaats 
  Topic 5: Hoe kan je zicht krijgen op de kwaliteit en performantie van ecosystemen voor ambitieus ondernemerschap?
o.l.v. Erik Stam
15.00 uur Pauze
15.30 uur Topicsessie ronde II
  Topic 1: “Is the juice worth the squeeze” o.l.v. Bart Cambré en Steven Van den Oord
  Topic 2: Leiderschap in multi-actor samenwerking o.l.v. Marc Craps
  Topic 3: Building Vibrant Entrepreneurial Ecosystems  o.l.v. Ben Spigel
  Topic 4: Condities creëren voor kansrijke samenwerking o.l.v. Edwin Kaats
  Topic 5: Hoe kan je zicht krijgen op de kwaliteit en performantie van ecosystemen voor ambitieus ondernemerschap?
o.l.v. Erik Stam 
17.00 uur Afsluiting dag 1 met een hapje en een drankje
18.00 uur Einde

 

Dag 2 is opgebouwd rond concrete praktijkvraagstukken van deelnemers. 

‘Organisatienetwerken, de organisatie van de toekomst’ o.l.v. Bart Cambré

In onze veranderende wereld kunnen complexe problemen alleen aangepakt worden als organisaties samenwerken. Individuele organisaties zijn niet in staat om deze complexiteit het hoofd te bieden. Ze moeten hun expertise noodgedwongen verbinden aan die van andere en maken hierdoor steeds vaker deel uit van organisatienetwerken. We verkennen de fascinerende wereld van deze netwerken. Hoe en waarom moeten we steeds vaker streven naar iets dat onze eigen organisatie overstijgt? Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten komen alle belangrijke bouwstenen van organisatienetwerken aan bod. Wanneer moet je een organisatienetwerk oprichten en wanneer niet? Hoe doe je dat dan? Wat zijn de valkuilen en hoe kan je hiermee omgaan? Hoe evalueer je op een eenvoudige wijze de werking van je organisatienetwerk?

Bart Cambré is socioloog en hoogleraar aan Antwerp Management School en verbonden aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek naar de effectiviteit van organisatienetwerken en doceert hierover in binnen- en buitenland. Hij is – samen met Patrick Kenis – auteur van het recent verschenen boek ‘Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst’

“Is the juice worth the squeeze” o.l.v. Bart Cambré en Steven Van den Oord 

Aansluitend op de keynote gaan Bart en Steven dieper in op de vraag: Hoe weet je nu of het de moeite loont om veel werk te steken in het opzetten en onderhouden van een organisatienetwerk? Steven deel zijn inzichten vanuit zijn doctoraal onderzoek rond samenwerken in netwerken en illustreert deze met praktijkcases .

Bart Cambré is socioloog en hoogleraar aan Antwerp Management School en verbonden aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek naar de effectiviteit van organisatienetwerken en doceert hierover in binnen- en buitenland. Hij is – samen met Patrick Kenis – auteur van het recent verschenen boek ‘Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst’

Steven Van den Oord is doctoraal onderzoeker verbonden aan Antwerp Management School. Hij beëindigt op dit moment zijn doctoraat over organisatienetwerken aan de UAntwerpen. “Wat ik bestudeer is doelgerichte samenwerking tussen juridisch zelfstandige entiteiten. Niet hoe een organisatie zich als netwerk organiseert.” 

Leiderschap in multi-actor samenwerking o.l.v. Marc Craps

Multi-actor samenwerking waarbij een brede mix van actoren samen complexe maatschappelijke uitdagingen wenst aan te gaan, vereist een leiderschapsbenadering die rekening houdt met de dynamische onderlinge afhankelijkheid tussen die actoren. In mijn sessie belicht ik een relationele benadering van leiderschap die deze dynamieken kan vatten, gebaseerd op de Complexity Leadership Theory (CLT). Ons onderzoek heeft aangetoond dat deze benadering, die oorspronkelijk binnen organisaties ontwikkeld werd, ook erg relevant is voor het ontwikkelend leiderschap tussen organisaties. In deze sessie verkennen we samen met de deelnemers de wisselwerking tussen verschillende types van complementaire leiderschapspraktijken (administratieve, innovatieve en faciliterende). Hun samenspel stelt de actoren betrokken in een samenwerking, om te gaan met de vaak conflicterende waarden en doelen.

Marc Craps (°1957) is hoofddocent aan de Faculteit Economie van KU Leuven. Hij doceert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Strategische Organisatie-Ontwikkeling en Kwalitatieve Onderzoeksmethodologie. Zijn interesse in onderzoek gaat vooral naar de relationele kwaliteiten van multi-actor initiatieven m.b.t. complexe duurzaamheidskwesties. Hij is actief in het Netwerk Cycloop dat actie-onderzoek over multi-actor samenwerking faciliteert. Voor zijn academische carrière deed hij 15 jaar veldervaring op in ontwikkelingssamenwerking in Latijns Amerika, waar hij werkte met sloppenwijk bewoners, inheemse gemeenschappen, NGO’s, overheidsorganisaties, lokale besturen en universiteiten.

Building Vibrant Entrepreneurial Ecosystems o.l.v. Ben Spigel

Entrepreneurial ecosystems represent a new way to think about regional economic development policy based around supporting high-impact entrepreneurship. But while ecosystem approaches are very popular, it’s not clear how different places, particularly those outside of urban cores, can cultivate their own ecosystems. This session will bring together cutting-edge research on entrepreneurship and economic policy in order to explore the prospect of building vibrant entrepreneurial ecosystems in Flanders.  

Chancellor's Fellow  & Senior Lecturer in Entrepreneurship at the University of Edinburgh Business School. He is an internationally recognised expert on entrepreneurial ecosystems, entrepreneurship policy, and the geography of high growth entrepreneurship. His work has examined the growth, development, and impact of entrepreneurial ecosystems in the US, Canada, and the UK. His work has been published in major journals such as Entrepreneurship Theory & Practice, the Journal of Economic Geography, and Regional Studies. His current research focuses on the ways in which Scottish technology entrepreneurs draw resources from their local entrepreneurial ecosystems and how this affects their growth and innovation potential. 

Condities creëren voor kansrijke samenwerking o.l.v. Edwin Kaats

Samenwerking in allianties en netwerken krijgt veel aandacht. Terecht, want de vraagstukken van deze tijd vragen om goede samenwerking. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk nog niet zo eenvoudig om tot effectieve samenwerking te komen. Soms tot grote frustratie van veel bestuurders, managers en professionals. Edwin neemt je mee in zijn praktijkervaringen en verkent met je wat daaraan ten grondslag ligt. Om vervolgens aanknopingspunten aan te reiken om de kans op effectieve samenwerking te vergroten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de opgave om in omgevingen met uiteenlopende waarden en tegengestelde belangen gezamenlijkheid te ontwikkelen. 

Edwin Kaats is gespecialiseerd in samenwerking in allianties, ketens, netwerken en partnerships. Hij doet advieswerk in een groot aantal sectoren en vindt complexe opgaven uitdagend en interessant waar samenwerking tussen organisaties essentieel is voor het bereiken van een goed resultaat of maatschappelijke impact. Hij coacht bestuurders, managers en professionals die in deze complexe omgevingen hun weg zoeken en effectief willen zijn. Een deel van zijn tijd besteedt Edwin tijd aan onderzoek. Hij promoveerde op een onderzoek naar gedrag van bestuurders in allianties en netwerken. Hij ontwikkelt praktische hulpmiddelen op het gebied van allianties, netwerken en netwerkleiderschap, liefst in samenwerking met collega’s, vakgenoten en opdrachtgevers. Edwin publiceert regelmatig op de genoemde thema’s. Zijn boek ‘Leren samenwerken tussen organisaties. Allianties, netwerken, ketens en partnerships’ (2013) is een veel gebruikt werk op gebied van samenwerking en was managementboek van het jaar in 2013.

Hoe kan je zicht krijgen op de kwaliteit en performantie van ecosystemen voor ambitieus ondernemerschap? o.l.v. Erik Stam 

Ondernemerschap – het herkennen en realiseren van kansen voor innovatie – is een van de belangrijkste mechanismen voor economische ontwikkeling. Ondernemen doe je niet alleen en het succes is sterk afhankelijk van de context waarin nieuwe initiatieven worden ontplooid. Een ecosysteem waarin de noodzakelijke actoren en factoren aanwezig zijn en goed op elkaar afgestemd zijn, is nodig om productief ondernemerschap te laten floreren. Zo’n ecosysteem voor ondernemerschap omvat het geheel aan van elkaar afhankelijke actoren en factoren die zodanig gecoördineerd worden dat ze productief ondernemerschap mogelijk maken in een bepaald gebied.

Ecosystemen voor ondernemerschap zijn complexe adaptieve systemen. Het feit dat deze systemen complex zijn wil niet zeggen dat ze niet meetbaar zijn. Erik neemt ons mee in zijn verhaal hoe zij door de ontwikkeling van een Entrepreneurial Ecosystem Index, eerste stappen hebben gezet in het kwantificeren van de elementen van regionale entrepreneurial ecosystems in Nederland, en ook van de kwaliteit van deze ecosystemen.  We bekijken de waarde ervan en mogelijke vertaalslag van het instrument voor de ecosystemen rond ambitieus ondernemerschap binnen Vlaanderen. 

Bio Erik Stam

Hoofd Utrecht University School of Economics & Hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap. Zijn onderzoek richt zich met name op ondernemerschap, innovatie, economische organisatie en economische ontwikkeling. Naast zijn academische onderzoek en onderwijs, adviseert hij regelmatig regionale, nationale en internationale organisaties over innovatie- en ondernemerschapsbeleid. Hij is één van de vooraanstaande uitdragers van het concept ‘entrepreneurial ecosystem’.

Organisator
VLAIO netwerk

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 16.00 uur
Locatie

Iers College Janseniusstraat 1 3000 Leuven

Locatie

Adres

Iers College Janseniusstraat 1 3000 Leuven