Marktconsultatie: circulair materiaalbeheer in het openbaar domein

Voor het PIO-traject “Circulair materiaalbeheer in het openbaar domein” nodigt PIO, samen met Stad Mechelen en Addestino, ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierin gaan we op zoek naar een traceer- en optimalisatiesysteem om materialen in de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk te hergebruiken, gekoppeld aan (begeleidend) advies en stockmanagement.

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 12.00 uur
Locatie

Huis van de Mechelaar Reuzenstraat 1 2800 Mechelen

Context project

Stimuleren van circulariteit in de bouw- en infrastructuursector

Stad Mechelen heeft in 2020 het Europese convenant Circulaire Steden ondertekend en heeft zich zo geëngageerd om haar materialenvoetafdruk tegen 2030 met 30% te verminderen. Een van de hefbomen om deze doelstelling te bereiken, is het stimuleren van circulariteit in de bouw- en infrastructuursector, meer specifiek in het ontwerp en beheer van het openbaar domein. Dit valt namelijk grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de stad. Hoewel op projectniveau hergebruik van materialen al gestimuleerd wordt, ontbreekt een overkoepelende aanpak en samenwerking. Dat komt door de afwezigheid van zowel een afdoend werkings- en beleidskader en een coördinator, als de nodige processen, tools, (meta)data, KPI’s en metrieken (vb. lifecycle CO2-emissies). 

Traject Stad Mechelen

Aan de hand van deze innovatieve aanbesteding wenst Stad Mechelen significante stappen te zetten om de ad-hocinitiatieven met hergebruikte bouwmaterialen in de toekomst te vervangen door een synergetische manier van werken. De focus van dit traject ligt hierbij op de ontwikkeling van een platform dat toelaat de materialen gebruikt op het grondgebied in kaart te brengen, inclusief alle relevante materiaaleigenschappen. Daarbovenop moet dit traject de uitwisseling van materialen tussen projecten zo efficiënt mogelijk maken, bijvoorbeeld door slimme planning van verschillende projecten. Stad Mechelen wenst hierbij ook via een (externe) coördinator en adviseur het gebruik van het nieuwe platform en de transitie naar meer circulariteit door de sector in goede banen te laten leiden.

Marktconsultatie

Doel

Tijdens de marktconsultatie willen we de behoeften van de belanghebbenden, in het bijzonder Stad Mechelen, matchen met (deel-)oplossingen beschikbaar op de markt. Het is de bedoeling om te achterhalen in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken en na te gaan hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Doelgroep

We richten ons enerzijds op bedrijven die relevante ervaring hebben voor een of meer van de volgende voorziene componenten van de tool: 

  • Optimalisatie van projectplanning, 
  • Berekening van milieu-impact (vb. LCA’s)
  • Inschatting van de degradatie van materiaal
  • Algemeen software development

Daarnaast richten we ons ook op partijen die advies kunnen verlenen over circulair materiaalbeheer of oplossingen voorzien rond de logistieke component daarvan. 

Aanpak

Er wordt geen voorbereiding in de vorm van presentaties of pitches verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties. 

Voor een vlotte discussie en een goed resultaat raden we aan om jouw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise, zoals R&D of engineering, in plaats van een sales- of PR-medewerker. Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische risico’s en oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

Resultaat

De uitkomst van de marktconsultatie moet Stad Mechelen in staat stellen om een of meerdere geschikte (innovatieve) oplossingen te laten ontwikkelen en/of aan te kopen via een overheidsopdracht. 

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan jij je best abonneren op de PIO-nieuwsbrief.

Waar en wanneer? 

De marktconsultatie zal fysiek plaatsvinden in het Huis van de Mechelaar (Reuzenstraat 1, Mechelen) op 26 juni 2024 van 9 tot 12 uur. Afhankelijk van de inschrijvingen zal de consultatie doorgaan in het Engels of Nederlands. 

Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijven is verplicht. Je kan dit doen door het inschrijvingsformulier in te vullen tot en met 20 juni.

Een paar dagen voor de marktconsultatie zal je de nodige informatie, zoals de agenda, toegestuurd krijgen.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
Gratis
Organisator
Stad Mechelen i.s.m. PIO en Addestino
Thema's

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 12.00 uur
Locatie

Huis van de Mechelaar Reuzenstraat 1 2800 Mechelen

Locatie

Adres

Huis van de Mechelaar Reuzenstraat 1 2800 Mechelen