Marktconsultatie 'Bio-waste-based gevelbekleding van lokaal organisch afval'

Ter voorbereiding op de innovatieve overheidsopdracht organiseren we op 13 maart bij DDS-Verko in Dendermonde een marktconsultatie gericht op de ontwikkeling van bio-waste-based materiaal en een proeftuin voor gevelbekleiding.

Dit event is afgelopen

UPDATE: OORSPRONKELIJK WAREN TWEE MARKTCONSULTATIES VOORZIEN; OP BASIS VAN DE INSCHRIJVINGEN IS BESLOTEN OM DE MARKTCONSULTATIES TE COMBINEREN OP 13 MAART BIJ DDS-VERKO IN DENDERMONDE

Doel project

DDS-Verko wil via het PIO-project "Bio-waste-based gevelbekleding van lokaal organisch afval" gevelbekleding uit lokaal verzameld groenafval laten ontwikkelen. In een voorbereidend onderzoek onder begeleiding van Verhaert, kwam het digestaat of de vergiste biomassa uit de vergistingsinstallatie van DDS-Verko naar voren als de meest geschikte grondstof voor bio-gebaseerde gevelbekleding.

In het project willen we onderzoeken wat het meest geschikte proces is om vloeibaar digestaat om te zetten naar hard materiaal, zowel met als zonder toevoeging van biogebaseerde additieven. Ook willen we nagaan of het geproduceerde materiaal voldoet aan de gewenste technische specificaties voor toepassingen in de bouw als gevelbekleding.

Na een succesvolle eerste fase zal DDS-Verko op zijn adres een gevel als proeftuin beschikbaar stellen aan ondernemingen. In deze proeftuin is het mogelijk om de nieuwe gevelbekleding te integreren met bestaande bevestigingssystemen en te testen op vlak van de bouwtechnische eisen. De laatste fase in het project omvat een keuring van zowel het product als het bevestigingssysteem. Als deze fase succesvol is, dan komt het product op de markt.

Doel marktconsultatie

De marktconsultatie richt zich enerzijds op onderzoek naar technieken en processen om digestaat om te zetten in een hard bouwmateriaal. Anderzijds ligt de focus op hoe we bestaande processen kunnen betrekken bij de ontwikkeling of marktintroductie van bio-gebaseerde bouwmaterialen, met specifieke aandacht voor gevelbekleding. Daarnaast wenst DDS-Verko tijdens de marktconsultatie de randvoorwaarden voor het testen van bio-based bouwmateriaal als gevelbekleding in voor een proeftuin op de site van DDS-Verko aftoetsen met de markt. 

Tijdens deze marktconsultatie lichten we de uitdagingen en projectdoelstellingen toe. In een interactieve sessie zoeken we samen met jou en de andere deelnemers naar deeloplossingen voor het basisconcept dat in het voorbereidend traject is gedefinieerd. Tijdens de vragensessie krijg je ten slotte de kans om voorkeuren en ideeën te uiten. 

Aansluitend kunnen we in een optioneel 1-op-1-gesprek op een een diepgaandere manier mogelijke oplossingen verkennen. Daarbij bespreken we de kosten en baten. Voor deze gesprekken moet je je inschrijven.

De niet-confidentiële resultaten van de marktconsultatie vind je daarna op de PIO-website.

Wie zoeken we?

We nodigen alle geïnteresseerde ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan deze marktconsultaties. Specifiek nodigen we onderzoeksgroepen, ondernemingen en organisaties uit die expertise, ervaring en inzichten hebben op het gebied van de verwerking van digestaat tot een materiaal dat in bouwtoepassingen gebruikt kan worden en op het brede terrein van de productie van bio-waste- en biobased bouwmateriaal. In het bijzonder verwelkomen we fabrikanten van biogebaseerde bouwmaterialen, materiaalexperts en onderzoekers met interesse of expertise in het verwerken van biogebaseerde grondstof tot bouwmateriaal als ook fabrikanten van gevelbekleding systemen en installateurs van gevelbekleding.

Programma

  • 12.45 uur: Registratie
  • 13.00 uur: Verwelkoming en introductie PIO (PIO)
  • 13.10 uur: Huidige situatie en visie/ambitie (DDS-Verko)
  • 13.30 uur: Voorstelling en toetsing oplossingsrichtingen - interactieve vragensessie in groep (Verhaert)
  • 14.45 uur: Pauze
  • 15.00 uur: Mogelijkheid tot 1-op-1 gesprekken (aanmelding verplicht)

De marktconsultatie gaat in het Nederlands door op 13 maart bij DDS-Verko (Bevrijdingslaan 201 9200 Dendermonde) en zal in het Nederlands gefaciliteerd worden. Je krijgt ook een rondleiding.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Je kan je inschrijven door het onderstaande inschrijvingsformulier in te vullen.

Indien je ook een 1-op-1 gesprek wenst om je technologie of oplossing in meer detail toe te lichten, moet je je hiervoor inschrijven voor 12 maart 2023.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
DDS-Verko i.s.m. PIO en Verhaert

Locatie

Adres

DDS-Verko Bevrijdingslaan 201 9200 Dendermonde