Lerend netwerk bedrijventerreinen in transformatie

Kom naar dit eerste Lerend Netwerk rond 'bedrijventerreinen in transformatie'

Dit event is afgelopen

Ruimte voor bedrijven zal in de toekomst vooral op de bestaande bedrijventerreinen gevonden moeten worden. Het economisch ruimtegebruik moet ook duurzamer worden.  Het Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt daarom ondersteuning aan bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties met subsidies, een handleiding, procesbegeleiding,…  
 
Maar niet voor alle uitdagingen om tot een duurzame transformatie te komen van de bedrijventerreinen zijn er vandaag al oplossingen. We willen daarom ideeën en goede voorbeelden uitwisselen en samen naar werkbare oplossingen zoeken.  
 
Het Agentschap richt daarom een Lerend Netwerk ‘Bedrijventerreinen in transformatie’ op. Ontwikkelaars en andere partijen die een actieve rol opnemen bij de realisatie van werklocaties brengen we zo samen om van elkaars expertise te leren.  
 
Een eerste event waarop we dit Lerend Netwerk samenbrengen, gaat door op 26 september 2022 in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel

Voor wie?

Publieke en private partijen die een actieve of regisserende rol opnemen bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties in de ruime zin: vastgoedontwikkelaars, studiebureaus, intercommunales, stadsontwikkelingsbedrijven, overheidsinstanties... 

 Programma

 • 09.00: Onthaal met koffie
 • 09.30: Welkomstwoord
 • 09.45: Green Energy Park als motor voor een toekomstbestendige transformatie van het Research Park Zellik (Gert De Smedt, Vlaio en Jimmy Van Moer – Green Energy Park)
 • 10.45: Pauze
 • 11.05: Keuze uit workshops of een plenaire sessie: door inrichting en beheer sturen naar een betere werking
 • 12u10-12u30: uitwisseling lessons learned ovv speeddate
 • 12u30: Lunch

Plenaire sessie:

 • A perfect match: het juiste bedrijf op je bedrijventerrein. Hoe profileer je je bedrijventerrein en trek je de juiste bedrijven aan? Het belang van een doordachte uitgiftestrategie. Case Blue Gate Antwerp – Maarten Bettens (PMV) en Dimitri Torfs (Bopro) 
 • Na de uitgifte: de rol van de beheerder bij het behoud van ruimte voor economie – Jinne Wijnnobel (WVI)  

of keuze uit 5 workshops

 • workshop 1: samenwerking op het gebied van diensten: start2sharedeelplatform (Bart De Smedt, Quares)
 • workshop 2: samenwerking op het gebied van energie: LEC op het bedrijventerrein in Ninove-Doorn-Noord (Tom De Kegel, Geosparc)
 • workshop 3: samenwerking op het gebied van afval: collectieve afvalinzameling bedrijfsafval op bedrijventerrein (Astrid De Man, OVAM)
 • workshop 4: samenwerking op het gebied van water: Wasco : bedrijventerrein levert water voor een nieuwe wijk (Jan Van Schaeren, Revive)
 • workshop 5: samenwerking op het gebied van mobiliteit:  ervaringen met het Pendelfonds  (dept. MOW)
Organisator
VLAIO

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 1000 Brussel