Lean manufacturing: verspillingen detecteren en elimineren

Industriële kmo’s staan in deze crisistijden sterk onder druk om tegelijk goedkoper, sneller, efficiënter én duurzamer te produceren. Een complexe uitdaging, waarbij de beproefde strategie van lean manufacturing vaak als aanpak wordt aangehaald om deze uitdaging succesvol aan te gaan.

Praktisch

Date
Tijdstip
18.30 - 21.30 uur
18.30 - 21.30 uur
Locatie

Campus Gent NETWORKS TWO Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent

Met lean manufacturing kunnen we verspillingen in het productieproces detecteren en verminderen of volledig wegwerken, bijvoorbeeld op het vlak van materialen of energie. Dit zorgt niet automatisch voor een duurzame productie maar kan wel het pad mee helpen effenen. In dit traject zetten we daarom parallel in op:

 1. Een doordachte implementatie van lean manufacturing bij kmo’s in plaats van het versnipperd toepassen van één of een beperkt aantal lean methodieken.
 2. Het expliciet kaderen van lean manufacturing binnen de transitie naar een circulaire economie en het inzoomen op circulaire bedrijfsstrategieën zoals het verbeteren van processen met het oog op o.a. minder materiaalverbruik/ afval productie/ energieverbruik, het minimaliseren van transport binnen het productieproces, …

Dit traject moet mee het pad effenen bij kleine ondernemingen om hun bedrijfsprocessen gericht te verbeteren en verspillingen op diverse niveaus te verminderen of te vermijden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor (assistent-) productieleiders, productieverantwoordelijken, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, logistieke managers, kwaliteitsverantwoordelijken en algemeen verantwoordelijken van productiebedrijven.

Wat kan je als ondernemer verwachten?

Met dit korte maar intense traject willen we kleine ondernemingen op een laagdrempelige manier:

 • Introduceren in de principes en de historiek van lean manufacturing.
 • De meerwaarde van lean manufacturing meegeven in het kader van duurzame transformatie en circulaire economie.
 • Inzicht geven in de methodieken en tools van lean manufacturing.
 • De toepasbaarheid en de meerwaarde van lean manufacturing binnen lean manufacturing specifiek voor kmo’s duidelijk maken.
 • Inspireren met succesvolle lean cases.
 • Kritisch laten nadenken over de eigen bedrijfsprocessen.
 • De mogelijkheden en impact van lean manufacturing binnen de eigen onderneming helpen ontdekken.
 • Op weg helpen om lean acties te ontwikkelen, ingebed in een breder verhaal van duurzame transformatie en circulaire economie.
 • Tips & tricks meegveen over hoe ze de lean methodiek kunnen blijven volhouden.

Het traject moet uiteindelijk op de werkvloer leiden tot het verminderen of volledig wegwerken van verspillingen die ondernemingen meteen ook helpen om een duurzame transformatie te maken: minder materialenverbruik, minder afvalproductie, minimaliseren van transport in het productieproces, …

Hoe wordt de opleiding aangepakt?

Eén traject bestaat uit drie sessies van telkens drie uur: twee klassikale sessies op de campus en een individuele sessie op de werkvloer bij de deelnemers. Alle sessies vinden fysiek plaats om de interactie tussen de deelnemers en de docent en de ervaringsdeling optimaal te stimuleren.

In de klassikale sessies krijgen de deelnemers het bredere kader van lean manufacturing in combinatie met circulaire bedrijfsstrategieën mee. Dit wordt al zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van praktijkcases.

Naast de theorie wordt ook effectief op het niveau van de individuele deelnemers en de betrokken ondernemingen een aanzet gemaakt tot de concrete implementatie van lean manufacturing. Dit gebeurt tijdens de individuele sessie (les) op de werkvloer bij de deelnemers. De docent brengt een kritische externe blik in, helpt bij het prioriteren, en geeft do’s-and-don’ts mee.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 250 (excl. btw)
Organisator
SBM

Praktisch

Date
Tijdstip
18.30 - 21.30 uur
18.30 - 21.30 uur
Locatie

Campus Gent NETWORKS TWO Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent

Locatie

Adres

Campus Gent NETWORKS TWO Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent