Interreg seminarie rapportering en controle

Neem je deel aan een project binnen één van de volgende vier Interreg programma’s: Interreg North-West Europe, Interreg North Sea Region, Interreg Europe of het Urbact programma? Ben je de projectmanager of de medewerker die instaat voor het rapporteren van projectkosten en het indienen van schuldvorderingen? Voor jou organiseert VLAIO een seminarie rond rapportering en controle van projectkosten.

Doelgroep

Het seminarie richt zich enkel op organisaties die een goedgekeurd Interreg project uitvoeren binnen de opgesomde programma’s en op al wie kosten moet declareren binnen een Interreg project.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Programma

Tijdens het seminarie maken de  Vlaamse contactpunten en de medewerkers van de programmasecretariaten je wegwijs in de wereld van kostendeclaraties, first level controles en ander Interreg jargon. Je zal er vernemen hoe je een schuldvordering opmaakt, indient en vlot goedgekeurd krijgt. Na een plenaire sessie met de meer algemene info, splitsen we de groep op in aparte break-out sessies per Interreg programma voor de meer gedetailleerde praktische werkwijzen.

9.00: onthaal met koffie
9.30: inleiding
9.45: reminder basisregels: overheidsopdrachten, FLC procedure, staatssteun,…
11.00: break-out sessies per individueel programma waar per programma wordt uitgelegd hoe je in de praktijk kosten moet indienen terugvorderen.

  1. Interreg NWE
  2. Interreg NSR
  3. Interreg Europe
  4. Urbact 

12.00: vragen
12.30: lunch

Interreg logo
Deelnameprijs
Deelname is gratis maar inschrijven verplicht!
Organisator
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Thema's

Locatie

Adres

Auditorium Herman Teirlinck gebouw Havenlaan 88 1000 Brussel