Inspiratiemoment City of Things - Smart Economy

Binnen de City of Things-oproep van VLAIO uit 2020 gingen heel wat lokale besturen aan de slag om hun maatschappelijke uitdaging rond Smart Economy aan te pakken via Internet of Things of slimme data.

Dit event is afgelopen

De verschillende projecten (Lokaal 3D, VLOED, Smart Retail Area, De Sint-Niklase stadsmunt, INVEST, Datagestuurde winkelgebieden, wij.leveren en Smart Retail Dashboard) bundelen nu de krachten om steden, gemeenten en leveranciers te inspireren aan het werk te gaan met de geleerde lessen.

Bij veel steden en gemeenten bestaat het vertrouwen dat slim omgaan met data kan leiden tot betere resultaten voor burgers, ondernemers en de samenleving, zoals succesvollere evenementen, efficiëntere marketing en meer leefbare buurten. Maar hoe kom je dan tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data? Wat vraagt dit van jou en jouw organisatie?

Tijdens het inspiratiemoment komen volgende onderwerpen aan bod: 

  • Het uitbouwen van samenwerkingen
  • Het koppelen van de juiste data voor jouw probleemstelling
  • Het aankopen van data, incl. leerlessen rond openbare aanbestedingen
  • Het testen, vergelijken en samenbrengen van data
  • De rol van steden en gemeenten in het data-ecosysteem binnen Vlaanderen
  • Een stand van zaken en demo van het Smart Retail Dashboard

Benieuwd naar wat dit kan betekenen voor jouw stad, gemeente of organisatie? Noteer dan maandag 27 maart 2023 met stip in je agenda en schrijf je in via de groene knop. Dit event is gratis, maar inschrijven is wel verplicht.

Programma

12.00u - 13.00u

broodjeslunch

13.00u - 13.15u

introductie - VLAIO

13.15u - 13.45u

keynote: hoe ziet de toekomst van een datagedreven beleid eruit? - Mathias Declerck, De Vitrine

13.45u - 14.00u

co-creatie: samenwerking met verschillende spelers bij de uitbouw van een platform - wij.leveren

14.00u - 14.15u

data: data, denken, doen voor de lokale handelskern - Lokaal 3D

14.15u - 14.30u

proces: data aankopen op een slimme manier - Datagestuurde winkelgebieden

14.30u - 15.00u

pauze

15.00u - 15.15u

testen: een proeftuin met meetsystemen, waarde van data inschatten en inzicht in het (wel of niet) kunnen voorspellen van drukte - VLOED

15.15u - 15.30u

Smart Retail Dashboard: stand van zaken en demo - GEOSolutions

15.30u - 15.45u

verduurzaming: hoe kan de governance van een datagedreven beleid in Vlaanderen eruitzien? - INVEST

15.45u - 16.00u

what's next? - Smart Region Office

16.00u - 16.30u

Q&A aan de projectleiders

16.30u - ...

afsluitende netwerkreceptie

Doorlopend vindt er ook een infomarkt plaats waarbij verschillende projecten, waaronder De Sint-Niklase stadsmunt en Smart Retail Area, hun bevindingen en resultaten (zoals opgeleverde papers en dashboards) delen.

Toelichting bij het programma

Co-creatie: Samenwerking met verschillende spelers bij de uitbouw van een platform

In het project wij.leveren zetten we lokale handelaars centraal bij de vormgeving van een distributieplatform voor pakjesverzendingen. We lichten toe hoe we deze heterogene doelgroep betrekken én met hen samenwerken bij de uitbouw van het platform. We zoomen in op de leerlessen rond co-creatie vanuit de verschillende projecten en blikken vooruit op het succesvol toepassen ervan in toekomstige projecten. 

Data: Data, denken, doen voor de lokale handelskern

In het project Lokaal 3D gingen we samen met lokale besturen en handelaren op zoek naar actuele thema’s en de data die daarin inzicht kunnen bieden. In deze presentatie besteden we aandacht aan de zoektocht naar geschikte data, hoe de kwaliteit ervan te beoordelen, welke rol de methode waarmee ze verzameld worden speelt, hoe ze zo inzichtelijk mogelijk kunnen worden ontsloten, en op welke manier lokale ambtenaren met data aan de slag gaan. Het uiteindelijke doel: een data-ondersteund lokaal beleid ter versterking van de handelskern op het raakpunt van economie, toerisme en mobiliteit.

Proces: Data aankopen op een slimme manier

In het project Datagestuurde winkelgebieden werden databehoeften bij handel en horeca enerzijds en beleid anderzijds vertaald naar use cases die dienden als input voor een groepsaankoop retail data vanuit de 4 partnersteden, waarna deze databronnen vertaald werden naar inzichten in een prototype handelaars- en in een generiek beleidsdashboard. In deze presentatie bespreken we de aandachtspunten en aanbevelingen rond het aankopen van data op een slimme manier. 

Testen: Een proeftuin met meetsystemen, waarde van data inschatten en inzicht in het (wel of niet) kunnen voorspellen van drukte

Met het project VLOED willen we een platform bieden dat bruikbare informatie kan verschaffen over het druktebeeld in de stad aan verschillende economische actoren. In deze presentatie zoomen we in op het testen van data: Hoe test je de meerwaarde van data in een proeftuin? Hoe vergelijk je verschillende databronnen en breng je ze samen? Hoe kan een voorspellingsmodel eruit zien, en wat zijn de randvoorwaarden?  

Verduurzaming: hoe kan de governance van een datagedreven beleid in Vlaanderen eruitzien?

Het project INVEST zet in op een efficiënt en effectief detailhandelsbeleid en een florerend en toekomstbestendig (duurzaam) detailhandelsapparaat in Vlaanderen. In alle overheidslagen en -instanties bestaan al initiatieven om meer met data te bereiken: op operationeel niveau lopen talloze projecten en pilootacties, en op beleidsniveau is er steeds meer aandacht voor data in beleidsvorming en -evaluatie. Antwoorden op maatschappelijke uitdagingen heeft het meest kans op slagen door het potentieel van datagedreven beleid in een context van samenwerking te benutten. Datadelen, datagedreven werken, ook over de eigen organisatiegrenzen heen, is noodzakelijk om samen doordachte, praktische stappen te zetten, vanuit een gedeelde visie, gemeenschappelijke taal en ‘common ground’.

Meer info

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot dit inspiratiemoment, contacteer Kim Lievens of Sandrine Raskin. Praktische vragen over dit event kan je stellen aan cityofthings@vlaio.be.

Partners

Leuven, Roeselare, Gent, Mechelen, Sint-Niklaas, Antwerpen, Brugge, Thomas More, Unizo, Muntuit, POM West-Vlaanderen, POM Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg, VLAIO en EFRO. De respectievelijke projecten werden medegefinancierd door de Europese Unie.

Organisator
City of Things-projecten i.s.m. VLAIO
Thema's

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Virginie Lovelinggebouw (VAC) Koningin Maria Hendrikaplein 70 9000 Gent