Hoe cyberveilig digitaal transformeren met uw kmo?

Tijdens 8 interactieve sessies komen verschillende onderwerpen aan bod die u in staat moeten stellen om the next steps te zetten op vlak van digitalisering.

Dit event is afgelopen

In dit traject gaat u concreet aan de slag met de digitale strategie van uw onderneming door de interne efficiëntie te verbeteren (4 sessies), de interne en externe communicatie (naar de eigen medewerkers, klanten en leveranciers) te optimaliseren (2 sessies) en uw digitale strategie uit te tekenen in een actieplan (2 sessies en 2 coachings).

Programma

Er zijn 8 gezamenlijke sessies in dit traject en er worden ook 2 individuele coachingsessies voorzien.

Het traject start met het uittekenen van de hoekstenen van een digitale strategie, in sessie 1 krijgt u inzicht in digitale businessmodellen en evoluties. In sessie 2 tot 5 wordt ingezoomd op het digitaliseren van verschillende interne domeinen, de infrastructuur wordt onder de loep genomen aan de hand van de volgende vier bouwstenen: het automatiseren van administratieve processen, cybersecurity, GDPR en rapportering.

Vervolgens wordt er gefocust op de digitale transformatie m.b.t. klanten en leveranciers: in sessie 6 is er aandacht voor het digitaliseren van de diverse interactiekanalen die u als onderneming met klanten en leveranciers hebt.

In sessie 7 focussen we op het veranderingstraject: hoe neemt u mensen mee in een traject van digitale transformatie? Tot slot wordt in sessie 8 per bedrijf een actieplan opgemaakt en voorgesteld dat er toe moet leiden de nieuwe inzichten in de praktijk te gaan hanteren.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 1000
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen