Data & technologie inzetten voor marketingpersonalisatie

Deze opleiding richt zich tot bedrijven uit om het even welke sector.

Dit event is afgelopen

Doelgroep

Ze is geschikt voor personen binnen de organisatie die:

 • verantwoordelijk zijn voor (digitale) marketing, communicatie, sales, ICT;
 • samenwerken met bovenstaande functieprofielen.

Deze opleiding is vooral bedoeld voor mensen die binnen de organisatie:

 • data-gedreven willen communiceren;
 • (potentiële) klanten persoonlijk willen benaderen;
 • door middel van inzetbare technologie (nog meer) inzicht willen krijgen in de beschikbare data.

Data & technologie inzetten voor marketingpersonalisatie

Data-analyse laat bedrijven toe om inzichten te krijgen in hun klanten en hen op een persoonlijke manier te benaderen. Technologie laat toe om deze analyses op een geautomatiseerde manier uit te voeren. Men kan bijvoorbeeld Artificiële Intelligentie inzetten om klanten automatisch te segmenteren, relevante en gepersonaliseerde inhoud te tonen, of nieuwsbrieven op een gerichte manier uit te sturen.

Korte inhoud van de opleiding

In deze opleiding worden volgende vragen beantwoord:

 • Welke visualisatie- en analysetools kunnen inzicht bieden in je beschikbare data?
 • Hoe zet je analyseresultaten om in actiepunten voor een betere personalisatie?
 • Op welke manier kan je het succes van je project meten en bijsturen waar nodig?

Leerdoelen:

 • Je krijgt inzicht in de verschillende datavisualisatiemogelijkheden
 • Je weet dat er verschillende machine learning algoritmes bestaan met elk hun specifieke toepassingen
 • Je leert de juiste vragen te formuleren bij de keuze van een geschikte tool
 • Je weet hoe je onder andere aan de hand van Key Performance Indicatoren het succes van je personalisatieproject kan nagaan
Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
Gratis
Organisator
UNIZO i.s.m. Odisee

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

UNIZO vzw Willebroekkaai 37, 1000 Brussel 1000 Brussel