Advies en informatie rond digitalisering

UNIZO maakt je wegwijs in een aantal essentiële zaken waar een ondernemer van op de hoogte moet zijn op het vlak van het digitaliseren. UNIZO doet dat via infosessies, adviesdagen, keynotes, inspiratiecafé's en instructievideo's. Tegelijkertijd wil UNIZO de ondernemers begeleiden naar het bredere (begeleidings-)aanbod dat vandaag ter beschikking staat.

Voor wie?

Ondernemers die nood hebben aan informatie, inspiratie en advies rond actuele digitale thema’s.

Wat kan je verwachten?

Webleren digitale geletterdheid

Vaak worden ondernemers bestookt met informatie over de nieuwste digitale trends en daarbij horende valkuilen en opportuniteiten én worden ze overspoeld met allerlei technologische termen.  Het vertalen van al deze ‘buzz’ words naar de ondernemeing is niet eenvoudig. Aan de hand van laagdrempelige videolessen en webinars wordt dieper ingegaan op wat deze trends zijn en wat zij kunnen betekenen voor de modale ondernemer in Vlaanderen.

Online adviesdagen digitalisering

Sessie van 2-3 uur met een plenaire inleiding van een aantal thema’s, gevolgd door de mogelijkheid om met experts over chat, email en telefoon vragen te stellen en verder toelichting te krijgen. Via een themapagina wordt alle informatie verzameld en aangeboden (bv. redactionele bijdragen, infographic(s) en video’s).

Inspiratiecafés (Club de Commerce) digitalisering

Een avond- of namiddagsessie van ongeveer 4 uur met een eerste gedeelte getuigenissen van ervaren ondernemers vanuit verschillende sectoren/invalshoeken in de vorm van een panel. Focus ligt op het verhaal van de ondernemers: vallen, opstaan, doorzetten en groeien.
Daarna wordt een meet & greet georganiseerd en in kleine groepen, onder begeleiding, kunnen ondernemers hun vragen stellen waar ze mee zitten. Tot slot kunnen de deelnemers napraten in een afsluitend netwerkmoment.

Kostprijs: € 35 per deelnemer

Actua- en infosessies digitalisering

Deze sessies worden georganiseerd op lokaal of provinciaal niveau. Een sessie van 2-3 uur start met een inleiding, een toelichting door één of twee (externe) sprekers over het gekozen onderwerp of thema, waarna er mogelijkheid is om vragen te stellen door het publiek. Er wordt afgesloten met  een netwerkmoment.

Kostprijs: € 35 per deelnemer

Keynotes digitalisering

Keynote sessies zijn bedoeld om op een meer diepgaande manier de ondernemer te inspireren en te informeren rondom het digitaliseren. De sessies duren ongeveer 2-3 uur met minstens één of meerdere sprekers die een toelichting geven over een vastgelegd thema. Eventueel wordt er nadien een panelgesprek gehouden waarin de aangereikte onderwerpen worden getoetst bij een aantal ervaringsdeskundigen of een workshop gehouden. Na afloop volgt een hoogstaand netwerkmoment.

Kostprijs: € 50 per deelnemer

Check ook de UNIZO digitale maturiteitsscan.

Partner
UNIZO