Bouw aan een toekomstbestendige strategie in 3 dagen

Leer met toekomstdenken gericht en strategisch ageren. Daarbij houd je rekening met wat mogelijk en verkiesbaar is binnen jouw sector of domein. Na deze onderdompeling in de theorie en praktijk van toekomstonderzoek, kan je meer zelfzeker vooruit kijken!

Dit event is afgelopen

Concreet gaan deze 3 sessies van 3 uren over hoe we onze omgeving verkennen met horizon scanning als basis voor het bouwen van toekomstscenario’s aan de hand van beproefde theoretische kaders.

We zien verschillende technieken om over toekomstscenario’s te denken en we gaan ook in op de terugkoppeling naar het heden aan de hand van roadmapping en backcasting. 

Programma

Sessie 1: Inleidende fundamenten van/voor toekomstonderzoek

 • Futures Studies & ‘scenario onderzoek’: achtergrond – verschillen en variaties in aanpak - voorafgaande essentiële bouwstenen; 
 • Relatie van toekomstonderzoek en scenario's tot dagelijks beheer en strategische planning; 
 • Verwachtingen en noden van toekomstdenken in uw eigen context; 
 • Horizon scanning.

Sessie 2: 2 x 2 Matrix Scenario en vier generische scenario’s

 • Stap-voor-stap voorbereidend werk in opbouw van scenario’s;
 • De resultaten van horizon scanning gebruiken om motoren van verandering, trends en opkomende kwesties te identificeren;
 • Het bepalen van sleutels – invullen van varianten – van schematisch naar verhalend;
 • Vier verschillende toekomstbeelden.

Sessie 3: Oefensessie: terugkoppelen naar het heden

 • Scenario’s verdiepen;
 • Roadmapping;
 • Backcasting. 

Lesgevers

Dr. Maya Van Leemput, Senior Onderzoeker in het kenniscentrum Open Time van Ehb (maakt deel uit van Global Futures Literacy Network van UNESCO)

Dr. Eva De Smedt, Structureel Onderzoeker voor de Bachelor in Toerisme & Recreatie Management

Catherine Van Holder, voorsprong fonds, toekomstdenken en -onderzoek in het onderwijs

   Uiterste inschrijvingsdatum
   Deelnameprijs
   550 euro (excl. btw)
   Organisator
   Voka i.s.m. Open Time - EhB | UNESCO Leerstoel in Toekomstbeelden en Cocreatie

   Dit event is afgelopen

   Locatie

   Adres

   Voka kvk Vlaams-Brabant Medialaan 26 1800 Vilvoorde