4 de editie warmteworkshop Antwerpen

Tijdens dit gratis tweedaagse evenement krijgen deelnemers een waardevol inzicht in de stand van zaken rond warmtenetwerken, kansen, ambities en praktijkvoorbeelden. Bovendien biedt het een unieke gelegenheid om te netwerken met industriële partners die aanwezig zullen zijn op de workshop.

Dit event is afgelopen

Warmte vertegenwoordigt een aandeel van ongeveer 50% van het totale energieverbruik in Europa. Een groot aantal afnemers, van particuliere woningen tot commerciële, publieke en industriële klanten zijn ondertussen aangesloten op een warmtenetwerk. Vandaag zijn er duizenden stadsverwarmingssystemen in Europa, die samen momenteel meer dan 10% van de totale Europese warmtevraag leveren. Recente geopolitieke ontwikkelingen hebben duidelijk gemaakt dat we moeten inzetten op alle mogelijke oplossingen die bijdragen aan onze energie-onafhankelijkheid.

In Denemarken werken ze intussen al meer dan 100 jaar met stadverwarming, waardoor er heel wat knowhow werd opgebouwd. In Nederland, dat de komende tien jaar zo veel als mogelijk van gas los wil komen, is stadsverwarming aan een opmars bezig als een van de belangrijkste mogelijkheden voor duurzame verwarming van bewoners en bedrijven. Maar ook Vlaanderen is ambitieus, al staan we hier nog maar aan het begin. In een aantal Vlaamse steden, waaronder Antwerpen, is een stedelijk warmtenet alvast geen toekomstdroom of een ver-van-ons-bed-show meer, integendeel, er wordt volop aan gewerkt.

Samen met experten uit verschillende vakgebieden - technisch, juridisch, financieel, communicatie... - maken we op 28 november een stand van zaken van warmtenetten in Vlaanderen op, bestuderen we de struikelblokken en opportuniteiten, bespreken we concrete plannen of ambitieuze dromen, en leren we van de praktijk uit onze warmtenet-buurlanden.

Programma

  • 28 november 2023: Workshop in Provinciehuis Antwerpen
  • 29 november 2023: Technische bezoeken

Partners

Deze vierde editie van de Warmteworkshop is een samenwerking tussen EnergyVille/VITO, ISVAG en DBDH, alsook Warmtenetwerk Vlaanderen, Interafval (VVSG), de Provincie en de POM Antwerpen. Het Industriepartnerschap Sirris-Agoria ondersteunt de 4de Internationale Warmteworkshop over stadsverwarming.

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Provinciehuis Antwerpen Kon. Elisabethlei 22 2018 Antwerpen