Reactieformulier ontwerp-brownfieldconvenanten

Tijdens de aangegeven inspraakperiode kunnen opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren geformuleerd worden. De opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren worden behandeld in het kader van de definitieve besluitvorming over het brownfieldconvenant.

Terug naar de lopende inspraakvergaderingen