Correctie van je aanvraag corona hinderpremie formulier

Lees de voorwaarden van de corona compensatiepremie na alvorens dit formulier in te dienen. Hou een bewijsstuk (digitaal document) van de omzetdaling bij de hand!

Ik vul dit formulier in
Gegevens aanvraag corona hinderpremie
Gegevens onderneming
Contactpersoon
De ondernemer
De ondernemer oefent een zelfstandige activiteit uit
Indien er meerdere vestigingen zijn
Hoofdactiviteit
Duid aan wat van toepassing is:
Omzetdaling
Slechts één bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, zip.
Verklaring op eer
  • De gegevens in deze steunaanvraag zijn naar waarheid, correct en volledig ingevuld.
  • Mijn onderneming is geen holding, managementvennootschap of patrimoniumvennootschap zoals wordt toegelicht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
  • Aan mijn onderneming werd geen achtergestelde lening of Gigarantwaarborg door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen verleend.
  • Het de-minimisplafond voor de onderneming wordt niet overschreden. Dit wil zeggen dat de onderneming niet meer dan 200.000 euro overheidssubsidies (de-minimissteun) heeft ontvangen over de laatste 3 belastingjaren (huidige lopende jaar en twee voorafgaande belastingjaren).
  • Mijn onderneming geeft toestemming aan Agentschap Innoveren & Ondernemen om elk nazicht, elk onderzoek of elke controle te doen die noodzakelijk is voor de beoordeling van de ingediende subsidieaanvraag en hiervoor alle nodige inlichtingen zal verschaffen.
  • Mijn onderneming zal de compensatiepremie terugbetalen aan Agentschap Innoveren & Ondernemen als bij controle wordt vastgesteld dat deze subsidie ten onrechte werd ontvangen.