Erkenning als economisch speerpunt

Wat zijn economische speerpuntprojecten?

Economische speerpuntprojecten zijn ambitieuze (investerings-)projecten met een onzekere uitkomst die een hoge toegevoegde waarde voor Vlaanderen kunnen genereren of voor een substantiële doorbraak en/of versnelling kunnen zorgen m.b.t. de prioritaire beleidsdoelstellingen binnen Vlaanderen.

De initiatiefnemers van dergelijke projecten moeten dikwijls beroep doen op verschillende overheidsdiensten (financiering, subsidies, regelgeving, vergunningen, …) en hier zelf hun weg zoeken. Met de hier voorgestelde aanpak bieden we een kanaal of aanspreekpunt tot de Vlaamse overheid om voor dergelijke omvangrijke projecten gerichter en sneller te navigeren doorheen het Vlaamse overheidslandschap.

Deze procedure heeft een snellere en efficiëntere behandeling tot doel, organiseert de interactie en wijst op de paden die kunnen gevolgd worden om tot beslissingen te komen omtrent subsidies, vergunningen, etc. Ze is echter geen voorafname op dergelijke beslissingen die blijven gebeuren door de bevoegde diensten.

VLAIO en het Departement Omgeving staan in voor de coördinatie van de uitvoering.

Waaruit bestaat de dienstverlening?

De dienstverlening is opgebouwd in vier stappen:

 1. Erkenning als economisch speerpuntproject
  De initiatiefnemer of het consortium meldt zich aan met de sleutelinformatie van het projectvoorstel en een korte motivatie dat het een economisch speerpuntproject betreft. Na het inwinnen van de nodige informatie nemen de leidend ambtenaren van VLAIO en van het departement omgeving en ruimtelijke ontwikkeling een beslissing omtrent de erkenning als economisch speerpuntproject.
 2. Dienstverlening en advies
  Binnen de Vlaamse overheid wordt een projectleider aangeduid. Een team van specialisten gaat in interactie met de initiatiefnemer(s) en levert een niet-bindend advies op maat van het bedrijf (of consortium) over de aan te wenden steuninstrumenten, de mogelijke dienstverlening, de aan te vragen vergunningen, enz. Eventueel wordt een stappenplan opgemaakt en worden de nodige opvolgacties in overleg bepaald. 
 3. Uitvoering
  De initiatiefnemer beslist zelf over de uitvoering van het advies en kan de nodige individuele aanvragen indienen bij de bevoegde overheidsdiensten.
 4. Opvolging en eventueel bijsturing
  De projectleider volgt het project op regelmatige basis op en blijft aanspreekbaar tijdens de uitvoering van het project. In geval van een belangrijke nieuwe situatie of een nieuwe evolutie in het project, kan overgegaan worden tot opmaak van bijgestuurd advies.
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: