Zicht op korenlei Gent - Photo by roya ann miller on Unsplash

Buitenlandse kandidaat-investeerders

Buitenlandse kandidaat-investeerders

Ondernemers kunnen terecht bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor informatie, advies en subsidies. In nauwe samenwerking met haar zusterorganisatie Flanders Investment & Trade (F.I.T.) ondersteunt het Agentschap Innoveren & Ondernemen in het bijzonder buitenlandse kandidaat-ondernemers en investeerders bij het opstarten of uitbreiden van hun activiteiten in Vlaanderen.

Wanneer een buitenlands bedrijf Vlaanderen evalueert als mogelijke vestigingsplaats, dan vormen de investment officers van F.I.T. het eerste aanknopingspunt. Zij zullen voor een klantgericht informatiepakket zorgen. Deze investment officers vindt men in het Brusselse hoofdkwartier van F.I.T.

De in iedere Vlaamse provincie gevestigde accountmanagers van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kunnen voor verdere streekgebonden informatie zorgen betreffende:

  • het vinden van de meest geschikte locatie (kantoren, bedrijfsgebouwen, percelen)
  • het opstarten van een bedrijf,
  • overheidssubsidies,
  • het vinden van de meest geschikte industriële-, research- of onderzoeks partners,
  • het wegwijs maken richting professionele organisaties, adviesverleners, plaatselijke administraties en  politieke overheden.
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: