Steun bij investeren

Meestal gaan de financiële middelen van snelgroeiende ondernemingen naar financiering van het bedrijfskapitaal. Toch zal je mogelijk ook moeten investeren in materiële activa om de groei kansen te geven. Voor ecologische investeringen en voor grote investeringsprojecten kan de Vlaamse overheid tussenkomen via een premieregeling.

Strategische transformatiesteun

Ondernemingen of groepen van ondernemingen, die omvangrijke beroepsinvesteringen doen in het Vlaams Gewest kunnen in het kader van een strategische transformatieproject financieel ondersteund worden met een premie van maximum 10%. Via een transformatietoets zal worden nagegaan of het project voldoet aan de kenmerken van transformatie. De parameters hierbij zijn oa: innovatie, internationalisering en verduurzaming. Meer informatie

Ecologiepremie+

Indien je investeringen plant in ecologische technologieën die voorkomen op een door de overheid vastgestelde lijst (30-tal technologieën), kan je hiervoor een compensatie krijgen. De premie varieert per technologie en grootte van het bedrijf en dient aangevraagd te worden via een internetapplicatie. Meer informatie

Strategische ecologiesteun

Deze steunregeling is bestemd voor strategische ecologieprojecten waarbij investeringen in groene spitstechnologie gesubsidieerd kunnen worden. Het gaat om technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de technologieënlijst van de Ecologiepremie+. De premie varieert per technologie en grootte van het bedrijf en gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier. Meer informatie

Meer steun voor energiebesparende investeringen

Op de website www.energiesparen.be kan je een volledig overzicht vinden van de ondersteuningsmogelijkheden voor energiebesparende investeringen. Je kan over je project ook neutrale en gratis hulp vragen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor een volledig overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden kan je onze subsidiedatabank raadplegen.