Rotsklimmer

Overheidssteun voor ambitieuze ondernemers

Aanwerven en opleiden

Steun bij aanwerving

Subsidie bij aanwerving van een strategisch profiel

Vermindering van werkgeversbijdragen

Voor werkgevers bestaan er heel wat steunmaatregelen die een vermindering van de werkgeversbijdragen inhouden. Een sociaal secretariaat kan voor je uitzoeken welke combinatie de beste is voor je onderneming. Een overzicht hiervan vind je ook in onze subsidiedatabank.

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing

Je bedrijf hoeft in een aantal gevallen een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die je inhoudt op het loon van je werknemers, niet door te storten. Hierbij een aantal voorbeelden:

Belastingvrijstelling

Steun voor opleiding

Een volledig overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden vind je in onze subsidiedatabank.