Bazel III-akkoord

Het Bazel III-pakket omvat striktere voorschriften over het eigen kapitaal en liquiditeit. De kern van dit akkoord is dat banken veel meer geld zullen moeten aanhouden tegenover hun uitstaande beleggingen dan nu. De kapitaalratio’s die de banken moeten aanhouden zullen dus sterk stijgen. Dit zal tot gevolg hebben dat er minder leningen zullen worden verstrekt, dat ze duurder zullen zijn en er meer waarborgen zullen worden gevraagd.

De nationale implementatie van de regels werd aangevat in 2015 en zou na een geleidelijke invoering in 2019 volledig van kracht moeten zijn.