Kredietverzekering via Delcredere

Via een kredietverzekering van Delcredere kunnen exporteurs specifieke risico’s bij het internationaal handelen laten verzekeren. Delcredere is actief binnen de Europese kredietverzekeringsgroep Credendo Group en is de Belgische openbare exportkredietverzekeraar die werkt met Staatsgarantie. Delcredere heeft als opdracht de internationale handel te bevorderen door de bedrijfswereld en banken te voorzien van kredietverzekering voor politieke en commerciële risico’s op middellange en lange termijn, en dat wereldwijd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om kapitaalgoederen, industriële projecten en diensten.

Credendo Group omvat o.m. ook Credimundi, die exportrisico’s op korte termijn verzekert. Deze kan niet rekenen op overheidssteun.

Voor wie?

  • kmo's
  • grote ondernemingen

Wat kan je verwachten?

Kredietverzekering voor politieke en commerciële risico's

Hoe pakken we dit aan?

Door het betalen van de verzekeringspremie neemt Delcredere het risico op wanbetaling en politieke risico's over. De verzekerde geniet de garantie van de Belgische Staat.

Partner
Delcredere