Kredietverzekering via Credendo

Via een kredietverzekering van Credendo – Export Credit Agency kunnen exporteurs specifieke risico’s bij het internationaal handelen laten verzekeren.

Credendo – Export Credit Agency is actief binnen de Europese kredietverzekeringsgroep Credendo en is de Belgische openbare exportkredietverzekeraar die werkt met Staatsgarantie.
Credendo – Export Credit Agency heeft als opdracht de internationale handel te bevorderen door de bedrijfswereld en banken te voorzien van kredietverzekering voor politieke en commerciële risico’s op middellange en lange termijn, en dat wereldwijd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om kapitaalgoederen, industriële projecten en diensten.

Credendo omvat o.m. ook Credendo – Short-Term Non-EU Risks, die exportrisico’s op korte termijn verzekert. Deze kan niet rekenen op overheidssteun.

Voor wie?

  • kmo's
  • grote ondernemingen

Wat kan je verwachten?

Kredietverzekering voor politieke en commerciële risico's

Hoe pakken we dit aan?

Door het betalen van de verzekeringspremie neemt Credendo – Export Credit Agency het risico op wanbetaling en politieke risico's over. De verzekerde geniet de garantie van de Belgische Staat.

Partner
Credendo