#industriepartnerschap: oriënterend advies

Het doel van het oriënterend advies is het bedrijf inzicht te verschaffen in de opportuniteiten verbonden aan het specifieke thema. Door het oriënterend advies worden de belangrijkste innovatie gebieden in kaart gebracht en komen de prioritaire onderwerpen of deelgebieden aan het licht. Omdat we vertrekken vanuit de waardedrijvers, goede praktijken, beschikbare kennis en competenties,… van de bedrijven zetten we maximaal in op het creëren van een interne dynamiek waardoor de bedrijven deze prioritaire thema’s zelf wensen verder te concretiseren.

Voor wie?

De begeleiding richt zich op bedrijven die worstelen met specifieke technische vragen in een nieuw domein voor hen. De begeleiding richt zich vooral op beslissingsnemers die advies zoeken om de juiste technologische keuzes te maken.

Thema’s: AI, Digitalisering, Digital Products & Services, Circulaire Economie, Industrie 4.0.

Wat kan je verwachten?

Tijdens de begeleiding helpen experten je om de opportuniteiten van het thema expliciet te maken. Na de begeleiding heb je een duidelijk beeld waar je concreet zou kunnen op inzetten.

Hoe pakken we dit aan?

Een orienterend advies is een individuele dienst die een 2-tal dagen in beslag neemt. Er worden typisch meerdere personen/functies binnen één bedrijf betrokken. De sessie(s) zijn zo opgebouwd dat de kennisoverdracht via verschillende werkvormen (interactieve sessies, workshopformats, toepassen van tools/methodieken,…) de interne dynamiek versterkt.

#industriepartnerschap #sterkondernemen

17 Vlaamse innovatiepartners slaan de handen in elkaar, onder leiding van Agoria en Sirris. Met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen bieden ze een geïntegreerde dienstverlening aan om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren.

Dankzij de individuele en collectieve diensten van het industriepartnerschap kan je als Vlaams bedrijf rekenen op een schat aan expertise en jarenlange ervaring om jouw technologische innovatie op te drijven in de 3 volgende thema’s : Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie 4.0.

Partner
Agoria,
BIL,
Centexbel,
Flanders' Food,
imec.istart,
Sirris,
VIGC,
Wood.be