Flanders’ FOOD

Samen bouwen aan de voeding van morgen.

De focus van de speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie is het on(der)benut economisch potentieel van de agrovoedingsbedrijven naar boven halen. De agrovoedingsindustrie is niet alleen een belangrijke economische speler in Vlaanderen, ook op het vlak van innovatie heeft de sector de voorbije jaren grote sprongen vooruit gezet.

Via deze cluster willen we de krachten bundelen om de competitiviteit van de voedingssector nog te versterken. Samenwerking is key en door aan één zeel te trekken, met de bedrijven, kennisinstellingen en de betrokken innovatiepartners verzekeren we onze plaats aan de wereldtop.

Voor wie? 

  • De Vlaamse voedingsverwerkende industrie
  • De leveranciers van de voedingsindustrie (machine- en technologiefabrikanten, landbouwers, veevoederfabrikanten, zaadhuizen, etc.).
  • De schakels tussen de voedingsverwerkende industrie en consument (retail, food-service, catering, bakkers, slagers, restaurants, …)
  • Kennisinstellingen en andere clusterorganisaties en innovatie actoren die belangrijke partners zijn in het uitwerken van de strategie en het bereiken van onze doelstellingen.

Doelgroep voedingsverwerkende industrie

Wat kan je verwachten?

Flanders’ FOOD wil de facilitator zijn van samenwerking in alle mogelijke vormen, maar wat mag je als bedrijf nu concreet verwachten van ons de komende jaren?

Flanders’ FOOD zal ten eerste blijven inzetten op acties om kmo’s en minder R&D intensieve bedrijven toegang te geven tot kennis. Is eigenlijk wat we de voorbije 10 jaar in hoofdzaak gedaan hebben en dit willen we ook blijven doen, nl. toepassingsgerichte kennis of kennis die on the shelf aanwezig is bij kennisinstellingen via allerhande kanalen (projecten, studiedagen, nieuwsbrieven, demonstraties, etc.) tot bij de bedrijven brengen.

Op expliciete vraag van een aantal, meer R&D-intensieve bedrijven, zullen we nu ook meer focussen op de lange termijn. In samenwerking met de bedrijven en de betrokken kennisinstellingen bepalen we waar we met een sector of topic willen staan binnen 10 à 15 jaar en leggen we een gezamenlijke strategie vast. Allerhande projecten kunnen in dit kader opgestart worden, die allemaal naar dit doel toewerken.

Naast deze twee kennis gedreven doelstellingen zijn er ook twee business gedreven doelstellingen. Zo zal Flanders’ FOOD bedrijven enerzijds ondersteunen in hun productinnovaties en - lanceringen (via piloottesten, consultancy, enz.) en anderzijds stimuleren om over het muurtje te kijken naar andere sectoren en over de grenzen heen. Ook daar valt er heel wat te leren en liggen er kansen die we willen grijpen.

Hoe pakken we dit aan?

Deze 4 doelstellingen/kwadranten (zie figuur hieronder) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vereisen een intensieve samenwerking over sectoren en grenzen heen.

Strategische domeinen

Contactgegevens

Inge Arents
Managing director
inge.arents@flandersfood.com
T 0477 69 72 63

Het clusterpact

Tussen de speerpuntcluster en de Vlaamse overheid wordt een clusterpact opgemaakt. In dit document worden de engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster vastgelegd.

Het getekende clusterpact (ingescand document)