EUKA, enabling the drone industry

EUKA is een centraal aanspreekpunt betreffende drones voor de overheid, de drone industrie, eindgebruikers en academische wereld.

De drone economie is wereldwijd een belangrijke toekomstsector. De snel evoluerende Internet-of-Thingsdrone technologie en de vermarkting ervan biedt omwille van de tot de verbeelding sprekende toepassingen enorm veel nieuwe uitdagingen voor een breed aantal sectoren in Vlaanderen. EUKA wenst haar clusterleden ‘hefbomen’ aan te bieden om de gemeenschappelijke noden in de drone markt te helpen oplossen of deblokkeren en om de vele nieuwe opportuniteiten die zich aanbieden in deze toekomstsector te helpen ontwikkelen. 

Voor wie?

  • Bedrijven die drones willen gebruiken.
  • Bedrijven die drones en toepassingen, diensten, advies, opleiding, … aanbieden.
  • Federaties, kennisinstellingen en overheden.

Wat kan je verwachten?

  • Als EUKA lid kan je gratis deelnemen of ontvang je een aanzienlijke korting op events en congressen die EUKA organiseert – al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Op het programma staan steeds concrete cases en bedrijfsgetuigenissen waar deelnemers écht iets aan hebben.
  • EUKA biedt het ideale forum voor netwerking met professionals uit de meest diverse sectoren via deelname aan events, seminaries, beurzen, themacafés, nieuwjaarsreceptie, bedrijfsbezoeken …

Hoe pakken we dit aan?

  • EUKA organiseert werkgroepen en matchmaking events per sector (bouw, logistiek, transport, veiligheid, land- en tuinbouw, events, politie, brandweer, …) en per thema (technologie, drone opleidingen, wetgeving, testing, …).
  • EUKA stimuleert leden om hun “ideeën” om te zetten tot nieuwe producten of diensten voor een wereldwijde markt.
  • EUKA organiseert beleidsadvies voor een stimulerend wetgevend kader voor commercieel drone gebruik via bevraging van haar leden zodat hun achterstand op de concurrentiepositie t.o.v. de buurlanden snel kan verbeteren.
  • EUKA wil op termijn een internationale hefboom aanbieden aan haar leden via tal van samenwerkingsvormen en innovatietrajecten.