Energieclusters

Ben je actief in de energiesector, dan kan je via de clusterwerking kennis uitwisselen en samenwerkingen aangaan. Contacteer de VLAIO bedrijfsadviseurs om te kijken welke cluster of kennisinstelling best bij je past. Zij bespreken samen met jou je plannen en geven advies op maat. 

Een cluster is een netwerk van bedrijven en andere partijen die openstaan voor samenwerking rond een bepaald thema of domein zoals energie. Via concepten van open innovatie, ketensamenwerking en cross-sectorale werking kunnen bedrijven in de cluster nieuwe producten en diensten met meerwaarde creëren en nieuwe (buitenlandse) markten ontginnen.

Clusterorganisaties kunnen voor de uitvoering van hun rol als facilitator financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid. Ze kunnen daarvoor rekenen op een steunpercentage van 50%. Naast financiële ondersteuning biedt Agentschap Innoveren & Ondernemen ook ondersteuning aan op operationeel vlak, zodat de clusterorganisaties kunnen optimaliseren en beter worden in wat ze nu al doen.  

Het Vlaams clusterbeleid onderscheidt twee types van clusters, de speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken

Energiegerelateerde gesteunde clusters zijn de speerpuntclusters Flux50 en Blauwe Cluster en de innovatieve bedrijfsnetwerken Groen Licht VlaanderenOffshore Energy en Power to Gas

Meer informatie