Power to Gas

Bedrijven verenigen rond het concept van energie-opslag in waterstof en de toepassing van die waterstof in alle mogelijke toepassingen.

“Power-to-Gas “ staat voor de omzetting van (variabele) hernieuwbare energie naar waterstof, dat vervolgens in een aantal toepassingen kan gebruikt worden, zoals mobiliteit of warmte.

De strategische doelstelling van de cluster is een aantal zeer verschillende bedrijven, die complementair zijn m.b.t. het power-to-gas concept, structureel te doen samenwerken en op deze manier nieuwe producten en diensten te lanceren die een doorbraak kunnen betekenen voor de waterstofmarkt.

Voor wie?

Alle bedrijven die actief zijn in een deel van de waardeketen van power-to-gas:

  • Productie van hernieuwbare energie
  • Waterstoftechnologie (productie, transport, opslag van waterstof)
  • Systeem integratoren en netwerkbeheerders (gas, elektriciteit)
  • Eindgebruikers van waterstof (transport, chemie, …)

Wat kan je verwachten?

Binnen de cluster zijn een zestal projectteams/thema’s gedefinieerd waarrond gezamenlijke demonstratieprojecten worden ontwikkeld. Bedrijven kunnen deelnemen aan de teams naar keuze. De ambitie is binnen de drie jaar een drietal demonstratieprojecten gerealiseerd te hebben.

Hoe pakken we dit aan?

Via het realiseren van een aantal concrete power-to-gas projecten in Vlaanderen ondersteunen we de Vlaamse bedrijven in de opbouw van de nodige expertise en het ontsluiten van de markt.
Via het ontwikkelen van vernieuwende concepten en innovatieve businessmodellen willen we power-to-gas rendabel maken.
Profilering van de cluster in Europa en gezamenlijk kunnen inspelen op beschikbare Europese middelen
Als cluster een belangrijke gesprekspartner te zijn voor de overheid op vlak van energie-strategie.

Contactgegevens?

Isabel François
Clustermanager
Tel 0478 98 21 40
isabel.francois@waterstofnet.eu