Plato

Plato, is hèt lerend netwerk van Voka en biedt je een continu en brandend actueel aanbod dat aansluit bij de actuele uitdagingen van de ondernemerswereld. Knowhow en inzichten rond specifieke thema’s staan centraal. Wat Plato uniek maakt, is het peter en meterschapsprincipe in combinatie met de juiste groepssamenstelling. Alle deelnemers samen bepalen - tijdens de kick off - de thema’s die gedurende het jaar aan bod komen. Er is ook ruimte voor jouw individuele vragen.

Voor wie?

Plato Ondernemers focust op thema’s die aansluiten bij de noden en behoeftes van bedrijfsleiders en zaakvoerders. Dit steeds met als doel verdere professionalisering van het bedrijf.

Plato Experten biedt trajecten rond tal van kennisdomeinen in het bedrijfsleven (HR, finance, etc.). Deze trajecten richten zich tot kaderleden, managers, leidinggevenden en professionals in de ondernemingen. Doel is het functioneren van kmo-beslissingsnemers verder professionaliseren in hun functie waardoor uiteindelijk het bedrijf versterkt wordt.

Plato Business legt het accent op onderwerpen die verband houden met specifieke markten en sectoren (bv. retail, zorgsector, business in bepaalde regio’s …). Doel is om het zaken doen op zich in deze specifieke sector of regio te professionaliseren.

Wat kan je verwachten?

Plato is een uniek, interactief lerend netwerk van 15 deelnemers/bedrijven (= soortgenoten) met groeiambities – die op vaste tijdstippen samenkomen gedurende 1 of 2 jaar:

 • Raad van Advies: een ideaal klankbord voor al uw individuele vragen, noden en ideeën.
 • Kompas en interactieve wegwijzer
 • Exclusieve coaching door kaderleden en/of ervaren ondernemers
 • Blikverruiming door ervaringsuitwisseling, geen theoretische gastcolleges
 • Leren van elkaar, over sectoren heen
 • Transparantie en openheid: problematieken of cases van kmo’s worden in een betrouwbare omgeving op tafel gelegd.
 • Verder groeien
 • Netwerking als belangrijke bron van informatie, kennis en expertise.

Een dynamisch netwerk voor het leven.

Hoe pakken we dit aan?

Een Plato-traject verloopt als volgt :

 • Screening en opleiding van peters en meters.
 • Screening van de deelnemers via Plato-roos.
 • Kick-off: informele kennismaking, aflijnen van de vragen en behoeftes van de groep (maximaal 15 personen per traject), voorlopige planning.
 • Tien periodieke groepsessies per jaar.
 • Minimum twee collectieve sessies met Platonisten uit diverse trajecten (getuigenissen, sprekers, netwerkreceptie).
 • Individuele vragen.
 • Tussentijdse evaluatiemomenten met peters en meters op basis van 360°-feedback van de deelnemers

Voka heeft verschillende entiteiten die verspreid zijn over Vlaanderen. Deze entiteiten organiseren tal van Plato-trajecten. 

Er is dus voortdurend een aanbod van thema’s, locaties en opstartmomenten. Waar, wanneer of wat verkies je? De keuzemogelijkheden zijn eindeloos.

Kostprijs
Gemiddeld € 1.000/jaar (afhankelijk van traject)
Partner
Voka