PLATO

PLATO is het lerend netwerk van Voka. Het initiatief brengt ondernemers samen rond specifieke thema’s. Zo ontstaan verschillende groepen, die elk een andere inhoudelijke focus hebben. Meters en peters die veel affiniteit hebben met het ondernemerschap nemen de begeleiding op zich. Zij delen hun ervaring. Ook de ondernemers die deelnemen aan dit traject wisselen onderling knowhow, inzichten en expertise uit.

Voor wie?

 • PLATO Ondernemers focust op thema’s die aansluiten bij de noden en behoeften van bedrijfsleiders.
 • PLATO Experten biedt trajecten rond tal van onderwerpen in het bedrijfsleven (HR, Finance, Sales,…). Deze trajecten richten zich tot kaderleden, managers, leidinggevenden en professionals in de ondernemingen.
 • PLATO Business legt het accent op onderwerpen die verband houden met specifieke markten en sectoren (bv. retail, zorgsector, business in bepaalde regio’s, ...) en dit voor zowel bedrijfsleiders als managers, kaderleden of professionals.

Wat kan je verwachten?

 • Interactief lerend netwerk voor groeibedrijven, vertrekkend vanuit het Voka-netwerk: praktijkcases uit de eigen groep of uit het bredere Voka-netwerk.
 • Vaste groepen van vijftien ‘soortgenoten’ die op vaste tijdstippen gedurende een periode van één of twee jaar samenkomen.
 • Een raad van advies: een ideaal klankbord voor al uw individuele vragen, noden en ideeën.
 • Geen theoretische verhalen of gastcolleges, wel kennisoverdracht via concrete ervaringen uit de praktijk met de bedoeling te leren van elkaar.
 • Transparantie en openheid: problematieken of cases van kmo’s worden in een betrouwbare omgeving op tafel gelegd.
 • Netwerking als belangrijke bron van informatie, kennis en expertise. Via collectieve sessies gebeurt dit ook over de grenzen van de eigen groep heen.
 • Coaching door kaderleden uit grote bedrijven en/of ervaren kmo-bedrijfsleiders.

Hoe pakken we dit aan?

Een PLATO-traject verloopt als volgt :

 • Screening en opleiding van peters en meters.
 • Screening van de deelnemers via PLATO-roos.
 • Kick-off: informele kennismaking, aflijnen van de vragen en behoeftes van de groep (maximaal vijftien personen per traject), voorlopige planning.
 • Tien periodieke groepsessies per jaar.
 • Minimum twee collectieve sessies met PLATOnisten uit diverse trajecten (getuigenissen, sprekers, netwerkreceptie).
 • Individuele vragen.
 • Tussentijdse evaluatiemomenten met peters en meters op basis van 360°-feedback. deelnemers

Kostprijs?

Gemiddeld €1.000 / jaar (afhankelijk van traject)

Partner
Voka