Bedri

Bedrijventerreinmanagement

Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement

Bij het kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement kan je terecht voor eerstelijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling op het vlak van bedrijventerreinmanagement. Het kennisnetwerk werd uitgebouwd door de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) in opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en richt zich tot bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen.

Meer informatie: www.btmvlaanderen.be

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: