Bedri

Bedrijventerreinmanagement

Duurzaamheidsmeter economische sites en bedrijventerreinen

De duurzaamheidsmeter is een instrument dat werd ontwikkeld om de duurzaamheid van industriële of economische sites en bedrijventerreinen te kunnen meten. De tool biedt een uniforme en eenduidige manier om deze meting uit te voeren, wat uitmondt in een tussen terreinen vergelijkbare score.

Indien je graag deze meter wil gebruiken of uittesten, dan kan je deze hier downloaden:

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: