Wat zoek je precies?

Indien je op zoek bent naar een professionele werklocatie voor jouw bedrijf, zijn er heel wat mogelijkheden. Veel bedrijven wensen een perceel industriegrond aan te kopen op een kmo-terrein of industrieterrein. De beschikbare industriegronden zijn echter schaarser geworden. Alternatieven zijn de aankoop of de huur van een bestaand bedrijfsgebouw, gelegen op bedrijventerrein, maar ook daarbuiten. Voor bepaalde activiteiten is het niet noodzakelijk dat een bedrijf ‘afgezonderd’ wordt op een bedrijventerrein en kunnen de activiteiten ook ‘verweven’ worden in de woonomgeving. Tenslotte bieden businesscenters je de mogelijkheid een bedrijfsruimte te huren, aangepast aan de noden van je (startend) bedrijf.

  Je zoekt een industriegrond?

  Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beheert het GIS-bedrijventerreinen. In het GIS-bedrijventerreinen wordt onder meer de beschikbaarheid van percelen op bestaande bedrijventerreinen bijgehouden. Daarnaast wordt ook getoond op welke locaties in de toekomst bedrijventerreinen zullen aangelegd worden.

  Je zoekt een businesscenter?

  Indien je op zoek bent naar een professionele werklocatie voor je (startend) bedrijf, bestaan er in Vlaanderen verschillende formules van businesscenters en bedrijfsverzamelgebouwen.

  Je zoekt een bestaande bedrijfsruimte?

  bizLocator, vind ruimte in Vlaanderen om te ondernemen

  De plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, zo kan je bizLocator het best omschrijven. bizLocator brengt een overzicht van zowel leegstaande winkelpanden en horecazaken, als kantoren, industriële loodsen, units in businesscenters en bedrijfsgronden. bizLocator is op deze site beschikbaar voor geheel Vlaanderen. Dagelijks worden nieuwe gemeenten uit de verschillende Vlaamse provincies actief op bizLocator.

  Wat als je geen geschikte bedrijfslocatie vindt?

  We kunnen niet waarborgen dat alle beschikbare bedrijfskavels of bedrijfspanden via het geoloket of bizLocator te vinden zijn. Er zijn wellicht nog andere opties. Of, mogelijkerwijze heb je wel ruimte gevonden maar laten de stedenbouwkundige voorschriften jouw activiteit op die plaats niet toe. Indien je geen geschikte bedrijfslocatie vindt, kan je contact opnemen met:

  • het lokaal bestuur van de stad of gemeente waar je je wil vestigen
  • Agentschap Innoveren & Ondernemen: bel gratis ons contactcenter op 0800 20 555.