Wat houdt deze oproep in?

Hogescholen worden beschouwd als een belangrijke actor binnen het innovatielandschap door valorisatie van kennis naar de kmo’s. Dit wordt bijkomend gefaciliteerd door het kennisdiffusie-instrument, ‘Blikopener’. Vooraleer er kan gevaloriseerd worden, moeten hogescholen over voldoende ruimte en ondersteuning beschikken om ook effectief onderzoek uit te kunnen voeren. Hiervoor is er naast menskracht ook voldoende onderzoeksinfrastructuur nodig.

De hogescholen hebben slechts in beperkte mate toegang tot de investeringsbudgetten voor O&O-infrastructuur. Om op de actuele vragen van het werkveld te kunnen antwoorden en om competitief te kunnen zijn met (inter)nationale innovatiepartners, zijn jaarlijkse investeringsbudgetten noodzakelijk voor state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur.

In de beleidsnota Economie heeft de minister de ambitie opgenomen om een volwaardig subsidie-instrument uit te werken voor onderzoeksinfrastructuur in hogescholen. Deze oproep is een eerste stap in het traject om tot een volwaardig subsidie-instrument te komen, waarbij er zowel generiek als thematische steun kan verleend worden aan onderzoeksinfrastructuur binnen de hogescholen. 

Onderzoeksinfrastructuur

Via deze oproep kunnen hogescholen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur. De infrastructuur moet onderzoek faciliteren dat aansluit bij volgende thema’s: digitalisering, circulaire economie/duurzaamheid, en energie/klimaat. 

Binnen deze oproep worden alle investeringen binnen alle disciplines beschouwd als onderzoeksinfrastructuur, voor zover zij het verrichten van praktijkgericht onderzoek bevorderen. 

Hierbij komen zowel nieuwe infrastructuurprojecten, aansluitingen van onderzoeksinfrastructuur, de aanschaf van de onderdelen voor de constructie van de beoogde onderzoeksinfrastructuur als het upgraden van bestaande infrastructuur in aanmerking. 

Enkel infrastructuur die geïnstalleerd wordt binnen de eigen campus(sen) en ook hoofdzakelijk gebruikt wordt door de hogescholen, komt in aanmerking voor subsidie.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling VLAIO Netwerk

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail