Bedrag

Oproep aankoop handelspanden 2013 "Update"

Het subsidiebedrag voor de aankoop van handelspanden is verhoogd met 25 %. Bijgevolg kunnen centrumsteden vanaf nu een subsidiebedrag van maximaal € 625 000 aanvragen. Overige gemeenten kunnen tot € 500 000 vragen. Het maximaal subsidiepercentage blijft wel hetzelfde: Maximaal 30% van de subsidiabele kosten komen in aanmerking voor subsidiëring. Welk kosten dit zijn, kan teruggevonden worden in de handleiding. Ook gemeenten die al eerder een aanvraag hadden ingediend in het kader van deze oproep, kunnen nog een bijkomende aanvraag indienen tot het maximum subsidiebedrag hebben bereikt.

Update einde 2018

Voor deze oproep is nog € 1.492.355,12 beschikbaar. De oproep loopt tot de middelen zijn uitgeput.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail