De Vitrine

EUBUCCCO toont gegevens van alle 200 miljoen gebouwen in Europa

visualisering Eubucco Amsterdam
Screenshot EUBUCCO - gebouwen stad Brugge volgens hoogte

EUBUCCO is een wetenschappelijke database die de voetafdruk van meer dan 200 miljoen gebouwen in de 27 landen van de Europese Unie en Zwitserland registreert.

Maatschappelijk en economisch belang gebouwen

Kennis over gebouwen is van groot maatschappelijk belang. Gebouwen zorgen voor onze basisbehoeften zoals onderdak en helpen ons bij het verkrijgen van basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit. In 2020 was de totale waarde van alle gebouwen op de wereld ongeveer 327 triljoen dollar. 

Gebouwen gebruiken veel van de materialen die we beschikbaar hebben. Maar liefst de helft van alle beschikbare materialen in de wereld gaat naar de constructie en het onderhoud van gebouwen. Bovendien verbruiken gebouwen veel energie en zorgen ze voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. In 2019 was het wereldwijde patrimonium verantwoordelijk voor respectievelijk 31% van het energieverbruik en 21% van de CO2-uitstoot.

Het verzamelen van gedetailleerde informatie is dus van cruciaal belang om toekomstgericht beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

Van dataverzameling naar beleid

Om deze gedetailleerde informatie te verkrijgen, zijn geavanceerde geografische data een belangrijk hulpmiddel. Dergelijke data beschrijven de precieze locatie en vorm van elk gebouw. Ook andere belangrijke info zoals bouwhoogte, bouwjaar, gebruik van het gebouw … zijn mogelijk. Bovendien kan ook andere nuttige informatie verzameld worden, zoals het type dak, de energieprestaties en de gebruikte bouwmaterialen. Door deze informatie kan elk gebouw individueel onderzocht worden maar ook op niveau van een bouwblok of ruimere omgeving kunnen waardevolle inzichten verzameld worden.

Elk land afzonderlijk beschikt over heel wat van deze gegevens maar gebruikt daarvoor eigen systemen. Dit bemoeilijkte de ontwikkeling van een eenvormige grensoverschrijdende aanpak van bijvoorbeeld de klimaatopwarming. 

Eenvormige en gecentraliseerde databank

Ondanks eerdere pogingen en de toenemende trend naar meer open overheidsdata, bestond er tot nu toe geen enkele database die alle gebouwen en relevante digitale kenmerken in Europa verzamelde. EUBUCCO vult dit hiaat op en verhoogt de waarde van de beschikbare gegevens door ze te centraliseren en toegankelijk te maken voor onderzoekers en beleidsmakers.

EUBUCCO registreert drie primaire onderdelen: bouwhoogte, bouwjaar en gebouwtype. In de data zijn deze kenmerken respectievelijk voor 73%, 24% en 46% van de gebouwen geregistreerd. De data verschillen voor elk land. Voor België is de hoogte van alle gebouwen bijvoorbeeld voor 100% opgenomen in de database. Voor gebouwtypes en bouwjaar zijn er geen Belgische gegevens beschikbaar.

screenshot Eubucco
Screenshot EUBUCCO - gebouwen Madrid volgens leeftijd

Eindeloze mogelijkheden

De gegevens zijn relevant voor verschillende gebruiksscenario's. Enkele voorbeelden zijn:

  • Stedelijke planning: de dataset kan worden gebruikt om stedelijke gebieden te analyseren en te plannen;
  • Risicobeoordeling: in gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen zoals overstromingen of aardbevingen, kan de dataset helpen bij het identificeren van gebouwen die mogelijk (meer) risico lopen;
  • Vastgoed en marktanalyse: vastgoedbedrijven en marktanalisten kunnen de dataset gebruiken om inzicht te krijgen in de bouwtrends in verschillende Europese regio's;
  • Infrastructuur en transportplanning: door inzicht te krijgen in de dichtheid en spreiding van gebouwen, kunnen stadsplanners betere beslissingen nemen over waar infrastructuur en transportnetwerken moeten worden geplaatst.

Duurzaamheid

De ontwikkelaars van de dataset vonden hun motivatie vooral in het kader van een betere duurzaamheidsplanning. De informatie laat beleidsmakers bijvoorbeeld toe beslissingen te nemen over hoe we bouwen en gebouwen beter kunnen gebruiken. Door de voetafdrukken van de gebouwen te analyseren, kunnen steden en gemeenten inzicht krijgen in potentiële gebieden voor energiebesparing en duurzame bouwpraktijken. Dit kan helpen om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken zoals beschreven in de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Open data

De ontwikkelaars van de database maakten gebruik van 50 open overheidsdatasets en OpenStreetMap. Verder voerden ze uitgebreide validatieanalyses uit om de gegevenskwaliteit, consistentie en volledigheid per land te garanderen. Alle code die wordt gebruikt om deze gegevens te genereren, is vrij beschikbaar op de Github-databank van het project.

Delen:

Jouw mening:
0
0
0
0