Wijzigingen aan Brexit steun voor werkgevers

De maatregel 'Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - Brexit' werd nu ook verduidelijkt op de website van de RSZ: Administratieve instructies RSZ  > De bijdrageverminderingen > Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - Brexit.  
Gewijzigd op
Om één van deze maatregelen te kunnen aanvragen moet er o.m een aanvraagformulier worden ingevuld. Je kan dit ondertussen terugvinden op de website werk.belgië.be >  Aanvraagprocedure: formulier aanvraag tot erkenning. Je kan op deze website ook een overzicht terugvinden van de sectoren die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten in uitvoering van deze Brexitwet
Gewijzigd op
Er is meer informatie beschikbaar op de website van de RVA over de Brexit - Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: zie Infoblad E 18 en het Brexit - Tijdskrediet: zie Infoblad E 72.
Gewijzigd op
Deze 3 steunmaatregelen ('Brexit - Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen',  'Brexit - Tijdskrediet'  en 'Brexit - Collectieve arbeidsduurvermindering') zijn er voor 'werkgevers in moeilijkheden' die een daling van de omzet, productie of aantal bestellingen kunnen aantonen van minstens 5% door de Brexit. Deze daling moet blijken uit een vergelijking tussen de gegevens van één van de twee maanden die de aanvraag tot erkenning van de werkgever in moeilijkheden voorafgaat, en de overeenstemmende maand van één van de twee kalenderjaren die aan de aanvraag voorafgaat. Deze maatregelen zijn operationeel van 22 maart 2021 tot en met 21 maart 2022. De Brexit wet van 6 maart 2020 voerde deze crisismaatregelen in. Het KB van 31 januari 2021 bepaalde wanneer deze steun operationeel is. Meer informatie volgt nog zodra deze beschikbaar is.
Gewijzigd op