Wijzigingen aan Corona ondersteuningspremie

De online-aanvraag is verlengd tot en met 31 augustus 2020.
Gewijzigd op
De online-aanvraag is mogelijk vanaf 15 juli 2020. Lees aandachtig de handleiding vooraleer je een aanvraag indient. Ondernemers die nog geen corona hinderpremie of corona compensatiepremie kregen moeten in de aanvraag de link leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op zijn beroepsuitoefening. Ondernemers moeten dit zelf motiveren bij de indiening van de aanvraag door te vermelden: 1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad. 2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn beroep onmogelijk maakt.
Gewijzigd op
Deze premie zal vermoedelijk midden juli kunnen worden aangevraagd via een online applicatie. Wil je een mail ontvangen zodra dit kan? Schrijf je dan in op de corona update, dan brengen we je hiervan op de hoogte.
Gewijzigd op