Wijzigingen aan Strategische ecologiesteun (STRES)

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij deze subsidie van VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Vanaf 15 januari 2018 kunnen aanvragen voor de strategische ecologiesteun uitsluitend nog digitaal ingediend worden.

De contactpersonen werden aangepast. Daarnaast kan men vanaf 1 januari 2016 ten laatste 12 maanden ipv 6 maanden na beëindiging van de investering de uitbetaling van de steun opvragen, vooraleer de steunbeslissing vervalt.