Wijzigingen aan Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen subsidies

Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe Besluit voor de subsidiëring van bedrijventerreinen goed (BS 22 augustus 2019). Dit heeft een aantal wijzigingen tot gevolg met betrekking tot de procedure en de subsidiabele werken. Ook de indieningswijze van de dossiers werd aangepast. Deze wijzigingen worden toegelicht tijdens twee infosessies op 15 oktober in Gent en op 22 oktober in Leuven

Ingevolge de fusie op 1 januari 2016 van IWT en Agentschap Ondernemen tot Agentschap Innoveren & Ondernemen werden de contactgegevens en de tekst van deze maatregel aangepast.