Wijzigingen aan Investeringssteun groene warmte, restwarmte en warmtenetten

Jaarlijks worden er 1 tot 2 oproepen gelanceerd. De eerste oproep staat open vanaf 2 mei tot 16 mei 2022. De tweede oproep wordt in het najaar verwacht.  
Gewijzigd op
De tweede oproep van 2021 loopt van 20 september tot en met 19 oktober 2021. Er wordt in deze oproep enkel budget voorzien voor de investeringen binnen het thema groene warmte en benutting van restwarmte en warmtenetten. Voor investeringen in de productie (en injectie) van biomethaan is er binnen deze oproep geen budget voorzien. Voor de productie (en injectie) van biomethaan is de volgende oproep biomethaan nog niet bekend.  
Gewijzigd op
Vanaf 15 februari staat de eerste oproep 2021 open tot en met 12 maart 2021. Er wordt in deze oproep enkel budget voorzien voor de investeringen binnen het thema groene warmte en benutting van restwarmte en warmtenetten. Voor investeringen in de productie (en injectie) van biomethaan wordt binnen deze oproep geen budget voorzien.  
Gewijzigd op
Momenteel staat de oproep open van 12 oktober tot en met 10 november 2020. Er wordt in deze oproep enkel budget voorzien voor de investeringen binnen het thema groene warmte en benutting van restwarmte. Voor investeringen in de productie (en injectie) van biomethaan wordt binnen deze oproep geen budget voorzien.
Gewijzigd op
Jaarlijks wordt er in het begin van het jaar een oproep gelanceerd. De oproep 2020 loopt van 19 februari tot en met 11 maart 2020.
Gewijzigd op