Wijzigingen aan Groene warmte, restwarmte en warmtenetten: investeringssteun (call groene warmte)

Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. De volgende call wordt opengesteld van 14 maart tot en met 27 maart 2023. De tweede call van 2023 loopt van 12 september tot en met 25 september 2023 (onder voorbehoud). 

 

Jaarlijks worden er 1 tot 2 oproepen gelanceerd. De tweede oproep staat open vanaf 3 tot en met 17 oktober 2022.

 

Jaarlijks worden er 1 tot 2 oproepen gelanceerd. De eerste oproep staat open vanaf 2 mei tot 16 mei 2022. De tweede oproep wordt in het najaar verwacht.

 

De tweede oproep van 2021 loopt van 20 september tot en met 19 oktober 2021. Er wordt in deze oproep enkel budget voorzien voor de investeringen binnen het thema groene warmte en benutting van restwarmte en warmtenetten. Voor investeringen in de productie (en injectie) van biomethaan is er binnen deze oproep geen budget voorzien. Voor de productie (en injectie) van biomethaan is de volgende oproep biomethaan nog niet bekend.

 

Vanaf 15 februari staat de eerste oproep 2021 open tot en met 12 maart 2021. Er wordt in deze oproep enkel budget voorzien voor de investeringen binnen het thema groene warmte en benutting van restwarmte en warmtenetten. Voor investeringen in de productie (en injectie) van biomethaan wordt binnen deze oproep geen budget voorzien.