Wijzigingen aan Energietransitie federale innovatiesteun

De projectoproep O&O-projecten voor schone luchtvaart heeft tot doel de luchtvaartindustrie te ondersteunen door terugvorderbare voorschotten toe te kennen aan industriële onderzoeks- of experimentele ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op nieuwe technologieën. Het doel is om een innovatieve bijdrage te leveren aan de groene transitie en koolstofneutraliteit in de luchtvaartsector. De steunpercentages variëren van 25% tot 60% afhankelijk van het soort project en de keuze van terugbetaalbare voorschotten met of zonder interest (zie Projectoproep “O&O-projecten voor schone luchtvaart). Indienen kan schriftelijk tot en met 15 april 2024. Ten laatste op 15 mei 2024 moet er dan een gedetailleerd projectvoorstel worden ingediend op basis van het deelnemingsformulier.

1. Elk jaar lanceert het Energietransitiefonds een oproep. De oproep 2023 (steunjaar 2024) staat open sinds 9 november 2023. Aanmelden is verplicht tegen uiterlijk 14 december 2023. Meer info bij FOD Economie Energietransitiefonds. 2. Naast de ondersteuning voor innovatieve projecten rond o.a. waterstof binnen het Energietransitiefonds, biedt de federale overheid ook ondersteuning via deze: 2.1. Momenteel loopt er een oproep Clean Hydrogen to Belgium ter bevordering van onderzoek naar de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de invoer van waterstof. Alle technologieën voor de invoer van waterstof komen voor deze oproep in aanmerking, voor zover ze de injectie van gasvormige waterstof op het waterstofvervoersnet in België mogelijk maken. Indienen kan tot en met 31 januari 2024. 2.2 Met de projectoproep Clean Hydrogen for Clean Industry wil de federale overheid steun bieden aan innovatieve waterstofprojecten die mee vorm geven aan de federale waterstofstrategie. Deze oproep beoogt de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de productie en het gebruik van waterstof en waterstofderivaten met een bijzondere focus op projecten die in de praktische ontwikkelingsfase zitten. Ook binnen deze oproep kunnen projectvoorstellen tot en met 31 januari 2024 worden ingediend.

Elk jaar lanceert het Energietransitiefonds een oproep. De oproep 2022 is op 10 november 2022 gelanceerd. Meer info bij FOD Economie Energietransitiefonds.

Elk jaar lanceert het Energietransitiefonds een oproep. De volgende oproep wordt uiterlijk 15 november 2022 gelanceerd. Meer info bij FOD Economie Energietransitiefonds.

Elk jaar lanceert het Energietransitiefonds een oproep. Momenteel staat er een oproep open. Kandidaten moeten uiterlijk 14 december 2021 de indiening van hun projectvoorstel aanmelden bij het Energietransitiefonds. Het volledige dossier moet worden ingediend op uiterlijk 18 januari 2022. Meer info bij FOD Economie Energietransitiefonds.