Wijzigingen aan Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Vanaf 1 augustus 2023 moet de aanmelding van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma bij de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) gebeuren vóór de aanvangsdatum van het project of programma om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing. Meer informatie in de Circulaire 2023/C/49 over het tijdstip van aanmelding bij de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

Vanaf 2020 bedraagt de vrijstelling voor de bachelordiploma's ook 80%. 

 

Ingevolge de fiscale hervorming is deze maatregel vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar een aantal bachelordiploma's: biotechniek; gezondheidszorg; industriële wetenschappen en technologie; handelswetenschappen en bedrijfskunde (gericht op informatica en innovatie). Voor 2018-2019 zal de vrijstelling 40% bedragen voor deze diploma's. Vanaf 2020 zal deze vrijstelling 80 % bedragen.

 

 

Ingevolge de fiscale hervorming (bron: voorontwerp van de relancewet) zal deze maatregel vanaf 2018 worden uitgebreid naar een aantal bachelordiploma's: biotechniek; industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen; productontwikkeling; handelswetenschappen en bedrijfskunde (echter beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica). Voor 2018-2019 zal de vrijstelling 40% bedragen voor deze diploma's. Vanaf 2020 zal deze vrijstelling 80 % bedragen. De diplomalijst kan nog wijzigen.

De vrijstelling bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek werd in 2013 verhoogd tot 80%. Tevens werd een nieuwe aanmeldingsverplichting in gebruik genomen.