Wijzigingen aan Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Vanaf 2020 bedraagt de vrijstelling voor de bachelordiploma's ook 80%.   
Gewijzigd op
Ingevolge de fiscale hervorming is deze maatregel vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar een aantal bachelordiploma's: biotechniek; gezondheidszorg; industriële wetenschappen en technologie; handelswetenschappen en bedrijfskunde (gericht op informatica en innovatie). Voor 2018-2019 zal de vrijstelling 40% bedragen voor deze diploma's. Vanaf 2020 zal deze vrijstelling 80 % bedragen.    
Gewijzigd op
Ingevolge de fiscale hervorming (bron: voorontwerp van de relancewet) zal deze maatregel vanaf 2018 worden uitgebreid naar een aantal bachelordiploma's: biotechniek; industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen; productontwikkeling; handelswetenschappen en bedrijfskunde (echter beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica). Voor 2018-2019 zal de vrijstelling 40% bedragen voor deze diploma's. Vanaf 2020 zal deze vrijstelling 80 % bedragen. De diplomalijst kan nog wijzigen.
Gewijzigd op
De vrijstelling bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek werd in 2013 verhoogd tot 80%. Tevens werd een nieuwe aanmeldingsverplichting in gebruik genomen.
Gewijzigd op