Wijzigingen aan Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ

Door indexering bedraagt de vermindering € 6.560 voor aanslagjaar 2021.
Gewijzigd op
Dit fiscaal voordeel werd in de vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020).
Gewijzigd op
Door indexering bedraagt de vermindering voor aanslagjaar 2020 € 16.320. Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de onderneming bij de aangifte een fiscaal attest toevoegen. Vanaf 1 januari 2019 moet het attest voor het diensthoofd van de afdeling 'Integrale kwaliteitszorg' aangevraagd worden bij de dienst NORCOM van de FOD Economie, bij een andere contactpersoon. 
Gewijzigd op
Door indexering bedraagt de vermindering voor aanslagjaar 2019 €15.990. 
Gewijzigd op
Door indexering bedraagt de vermindering voor aanslagjaar 2018 €15.660. 
Gewijzigd op