Wijzigingen aan Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ

Door indexering bedraagt de vermindering € 18.720 voor aanslagjaar 2024.
Gewijzigd op
Door indexering bedraagt de vermindering € 17.090 voor aanslagjaar 2023.
Gewijzigd op
Door indexering bedraagt de vermindering € 16.680 voor aanslagjaar 2022.
Gewijzigd op
Door indexering bedraagt de vermindering € 16.560 voor aanslagjaar 2021.
Gewijzigd op
Dit fiscaal voordeel werd in de vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020).
Gewijzigd op