Wijzigingen aan Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon

Door indexering werd het bedrag van de belastingvrijstelling verhoogd tot € 6.970 voor aanslagjaar 2024. 
Gewijzigd op
Door indexering werd het bedrag van de belastingvrijstelling verhoogd tot € 6.360 voor aanslagjaar 2023. 
Gewijzigd op
Door indexering werd het bedrag van de belastingvrijstelling verhoogd tot € 6.200 voor aanslagjaar 2022. 
Gewijzigd op
Door indexering werd het bedrag van de belastingvrijstelling verhoogd tot € 6.160 voor aanslagjaar 2021. 
Gewijzigd op
Dit fiscaal voordeel werd in de vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020).
Gewijzigd op