Steun sociale economie (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 1 dec 2021 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de sociale economie
Voor wat
overbruggen coronacrisis
Subsidies/Leningen
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De overheid creëerde voor de sociale economiebedrijven verschillende specifieke maatregelen om de coronacrisis te overbruggen. Daarnaast werden bestaande maatregelen versoepeld.

Informatie over nieuwe maatregelen voor deze sector kan je voortaan terugvinden in de overzichtsmaatregelen Federale steun voor ondernemers (coronavirus) en Vlaamse steun voor de ondernemers (coronavirus)

Herstelkrediet corona voor de sociale economie

Tijdens de coronacrisis werden ook de maatwerkbedrijven en ondernemingen met een sociale doelstelling hard getroffen. De vraag naar producten en diensten werd (tijdelijk) stopgezet of verminderde aanzienlijk waardoor de productie of dienstverlening de voorbije maanden niet op volle toeren kon draaien. Ondernemingen met een sociale doelstelling kunnen via de erkende sociale financiers Trividend en Hefboom dankzij het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) op verschillende manieren geld lenen. Dat kan onder andere via kredieten voor specifieke dossiers en microkredieten. Om ondernemingen extra financiële ademruimte te geven, wordt het nu ook mogelijk een gunstig Herstelkrediet Corona aan te vragen voor corona-gerelateerde dossiers.

Wie komt in aanmerking

Deze lening kan worden aangevraagd door:

 • Maatwerkbedrijven;
 • Maatwerkafdelingen;
 • Lokale diensteneconomie-ondernemingen;
 • Activiteitencoöperaties.
Wat komt in aanmerking

De middelen uit het Herstelkrediet Corona worden aangewend als versterking van het werkkapitaal nodig ten gevolge van de coronacrisis.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Bedrag en looptijd

Het kredietbedrag bedraagt minimum € 50.000 en maximum € 250.000. De terugbetaling van het kapitaal kan een jaar uitgesteld worden en de rente varieert in principe tussen 1 en 3%.
De maximale looptijd bedraagt 5 jaar.

Voorwaarden

Een financieringsdossier van een sociale economieonderneming komt in aanmerking voor een Herstelkrediet Corona als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • het dossier tot de doelgroep sociale economieondernemingen behoort;
 • de middelen worden aangewend als versterking van het werkkapitaal nodig ten gevolge van de coronacrisis;
 • de kredietnemer geen achterstal had op lopende kredieten;
 • de kredietnemer geen actieve kredietherstructurering doorliep op 31 januari 2020;
 • de kredietnemer geen onderneming in moeilijkheden is.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Je kon dit krediet aanvragen tot 1 december 2021 bij de erkende financiers Hefboom en Trividend.

Aanpassingspremie voor maatwerkbedrijven en -afdelingen

Van 1 oktober tot 31 december 2020 konden maatwerkbedrijven en -afdelingen een tijdelijke aanpassingspremie aanvragen. De premie moest de bedrijven in staat stellen de extra kosten te dragen voor de noodzakelijke aanpassingen aan productieprocessen en dienstverlening als gevolg van de corona-veiligheidsmaatregelen. 

De aanpassingspremie had betrekking op bepaalde kosten gemaakt in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, ontstaan naar aanleiding van de uitzonderingssituatie door de COVID 19-crisis.

Meer informatie kan je raadplegen in het nieuwsbericht Aanpassingspremie voor maatwerkbedrijven en afdelingen.

Oproep Strategische transformatie in de sociale economie

De Vlaamse regering maakte € 10 miljoen vrij om strategische transformaties in sociale economie-ondernemingen te stimuleren, en zo sterker uit deze coronacrisis te komen. Dankzij deze transformaties en innovaties zullen LDE-ondernemingen, maatwerkafdelingen en maatwerkbedrijven inzetten op socio-economische opportuniteiten waaronder digitalisering, lokale productie en vergroening.

Wat komt in aanmerking

Het doel van deze subsidie is om sociale economie ondernemingen te ondersteunen naar een verdere professionalisering van hun onderneming en bedrijfsactiviteiten. Het project heeft de finaliteit om wezenlijk bij te dragen aan een meer toekomstbestendige veerkrachtige wendbare onderneming.
Dit kan via het conceptualiseren, ontwikkelen en uitrollen van strategische bedrijfstransformaties met het oog op samenwerking met de reguliere economie naar aanleiding van de nieuwe economische realiteit ten gevolge van de coronacrisis. De doelstelling van deze bedrijfstransformaties is om onaangesproken markten aan te spreken en bedrijfsstructuren en processen te optimaliseren om toekomstgericht te ondernemen, samen te werken met de reguliere economie, en optimaal en flexibel te kunnen reageren op markttendensen. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op zowel de dienstverlening, de producten, de businessmodellen als de samenwerkingsmodellen, ook met de reguliere economie.

Een overzicht van de mogelijke investeringskosten, advieskosten enz. vind je in de handleiding.

Omvang steun

De subsidie bedraagt 80% van de aanvaarde projectkosten op basis van de voorgelegde begroting met een maximumsteun van € 200.000 per project. Organisaties moeten zelf minimaal 20% cofinanciering realiseren.
De maximale looptijd van het project bedraagt 24 maanden.

Europese Tijdelijke Kaderregeling

Deze maatregel werd aangemeld onder het artikel 3.1 van de Tijdelijke kaderregeling in het kader van de huidige COVID-19-uitbraak. Dit artikel laat toe dat maximaal € 1.800.000 steun per onderneming kan worden toegekend. 

Aanvraagprocedure

Je kon deze steun aanvragen van 4 oktober tot en met 3 november 2021. Meer info op  de website socialeeconomie.be > Oproep Strategische transformatie in de sociale economie.

Versoepeling bestaande steunmogelijkheden 

De Vlaamse Regering lanceerde verschillende ondersteuningsmaatregelen ter ondersteuning van de sociale economie in de coronacrisis. Deze maatregelen moesten de ondernemingen meer financiële ademruimte geven en de tewerkstelling van doelgroepwerknemers garanderen: 

 • De externe doorstroomtrajecten voor de doelgroepwerknemers van collectief maatwerkbedrijven worden opgeschort. Ook de externe doorstroomtrajecten voor de doelgroepwerknemers van lokale diensteneconomieondernemingen worden opgeschort en de inschakelingstrajecten worden verlengd. Hier kan je de afspraken die gelden voor deze organisaties terugvinden.
 • De maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomieondernemingen beschikken over een begrensd aantal doelgroepwerknemers die aanleiding geven tot ondersteunende maatregelen en subsidies. De ondernemingen worden aangemoedigd om jaarlijks minimaal 90% van dit toegekend contingent in te vullen met doelgroepwerknemers. Deze regel zal tijdelijk niet worden toegepast in 2020. Er volgt wel een automatische herverdeling in 2021 op het contingent van 2020.
 • Het Departement WSE zal geen automatische inhoudingen doen op de maandelijkse voorschotten van maatwerkbedrijven, –afdelingen  en lokale diensteneconomieondernemingen die betalingsproblemen ondervinden door de federale coronamaatregelen. De betrokken ondernemingen kunnen een aanvraag indienen, voorlopig tot en met het vierde kwartaal 2020.
 • Er wordt tijdelijk voorzien in een alternatieve financiering van de begeleiding van arbeidszorgmedewerkers. Deze werd voorzien tot en met het vierde kwartaal van 2020.

Meer informatie kan je raadplegen in het nieuwsbericht Vijf ondersteuningsmaatregelen voor de sociale economie naar aanleiding van de covid-19 - crisis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel
België

Telefoon