Promotie- en demonstratieprojecten voor duurzame technologieën (PRODEM)

Laatst gewijzigd op 27 mrt 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
ondersteuning bij ontwikkeling en toepassing van duurzame technologieën
Subsidie
van 66% van de onderzoekskost

Wat houdt de maatregel in

PRODEM is een steunmaatregel die kmo's in staat stelt om op een gesubsidieerde manier een beroep te doen op het onderzoekscentrum VITO voor begeleiding bij duurzame innovaties. PRODEM is interessant voor ontwikkelaars van nieuwe duurzame technologieën en eindgebruikers van deze technologieën. De financiële tegemoetkoming kan tot 66% van de onderzoekskost bedragen.

Alle bedrijven kunnen beroep doen op VITO's ervaring rond duurzame technologie. Het co-financieringsluik via PRODEM is echter voorbehouden aan Vlaamse kmo’s. 

Wie komt in aanmerking

Kmo’s die beantwoorden aan de Europese definitie en die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest komen voor deze maatregel in aanmerking.

Een kmo moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen. 

Wat komt in aanmerking

Wil je duurzaam produceren of een circulair businessplan opzetten? Wil je weten of je bedrijf hetzelfde of meer kan doen met minder water of via hergebruik van water? Wil je afval- of nevenstromen valoriseren? Ben je ervan overtuigd dat je processen op minder energie kunnen werken of wil je energie recupereren? Wil je duurzaam opgewekte energie maximaal zelf gebruiken en/of opslaan?

Ontwikkelaars kunnen via PRODEM hun nieuwe technologieën testen in een reële situatie. Eindgebruikers kunnen PRODEM gebruiken voor het zoeken van duurzame technologieën en het implementeren ervan in hun bedrijfsvoering. Aan de hand van haalbaarheidsstudies, laboprogramma’s, onderzoek op pilootschaal of tests in jouw bedrijf gaat PRODEM op zoek naar de meest geschikte oplossing of investering voor jouw specifieke situatie. Naast de technisch-wetenschappelijke oplossing, kijkt VITO ook naar het financieel-economisch luik.

Omvang steun

PRODEM wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid. Daardoor draagt de kmo slechts 34% van de totale projectkosten verrekend als een directe korting op de VITO-factuur.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.