Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP)

Laatst gewijzigd op 22 jun 2018 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Beloftevolle duurzame technologieën en producten kregen via het MIP o.m. financiële ondersteuning: Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform.
De kerntaak van MIP bestond uit het stimuleren en realiseren van cleantechinnovaties door het samenbrengen en de ondersteuning van de quadruple helix: bedrijven, overheden, kennisinstellingen en middenveldorganisaties. 

Sinds 2016 worden er geen oproepen meer gelanceerd binnen MIP.

Wie komt in aanmerking

Zowel ondernemingen, overheden, kennisinstellingen en middenveldorganisaties kunnen deelnemen. Samenwerking staat hierbij centraal. 

Wat komt in aanmerking

MIP financiert projecten die - met zicht op een reëel tranisitieperspectief - werken binnen de volgende thema's:

  • terugwinning van grondstoffen en recyclage;
  • hergebruik van energie, materialen en water;
  • hernieuwbare energie en materialen;
  • nieuwe businessmodellen.

MIP beschikt over volgende programma’s: MIP-valorisatieprojecten, MIP-ICON, en MIP-COOP+ projecten.

Een MIP-valorisatieproject zoekt - bottom-up vanuit stakeholders en potentiële uitvoerders - naar antwoorden op de niet-technologische vragen van een marktintroductie zoals het wetgevend kader, marktpotentieel of business model.

Een MIP-ICON en MIP-COOP+ project beoogt - bottom-up vanuit stakeholders en potentiële uitvoerders -  zowel technologische als niet-technologische innovaties waarbij liefst ook een demonstrator (proof-of-concept testopstelling) wordt opgeleverd.

Evaluatieprocedure

De eerste stap in de evaluatieprocedure is een "pitch" voor een MIP jury met een toetsing van het projectvoorstel (extended abstract) aan het algemene MIP kader. Na een succesvolle toetsing kan een volledig uitgewerkt projectvoorstel ingediend worden

Geïnteresseerde partijen worden aangemoedigd om hun idee af te toetsen bij de MIP-programmamanagers, die ook kunnen helpen met het zoeken naar bijkomende projectpartners. 

Momenteel is er geen oproep gepland. 

Contact

 

Adres

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
België

Telefoon