Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP)

Laatst gewijzigd op 3 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
ontwikkeling van milieu- en energietechnologieën
Subsidie via oproep (momenteel geen oproep open)
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Beloftevolle duurzame technologieën en producten krijgen sinds een aantal jaren ondersteuning via het MIP: Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform.
De kerntaak van MIP bestaat uit het stimuleren en realiseren van cleantechinnovaties door het samenbrengen en de ondersteuning van de quadruple helix: bedrijven, overheden, kennisinstellingen en middenveldorganisaties. Momenteel is er geen oproep gepland.

Wie komt in aanmerking

Zowel ondernemingen, overheden, kennisinstellingen en middenveldorganisaties kunnen deelnemen. Samenwerking staat hierbij centraal. 

Wat komt in aanmerking

MIP financiert projecten die - met zicht op een reëel tranisitieperspectief - werken binnen de volgende thema's:

  • terugwinning van grondstoffen en recyclage;
  • hergebruik van energie, materialen en water;
  • hernieuwbare energie en materialen;
  • nieuwe businessmodellen.

MIP beschikt over volgende programma’s: MIP-valorisatieprojecten, MIP-ICON, en MIP-COOP+ projecten.

Een MIP-valorisatieproject zoekt - bottom-up vanuit stakeholders en potentiële uitvoerders - naar antwoorden op de niet-technologische vragen van een marktintroductie zoals het wetgevend kader, marktpotentieel of business model.

Een MIP-ICON en MIP-COOP+ project beoogt - bottom-up vanuit stakeholders en potentiële uitvoerders -  zowel technologische als niet-technologische innovaties waarbij liefst ook een demonstrator (proof-of-concept testopstelling) wordt opgeleverd.

Evaluatieprocedure

De eerste stap in de evaluatieprocedure is een "pitch" voor een MIP jury met een toetsing van het projectvoorstel (extended abstract) aan het algemene MIP kader. Na een succesvolle toetsing kan een volledig uitgewerkt projectvoorstel ingediend worden

Geïnteresseerde partijen worden aangemoedigd om hun idee af te toetsen bij de MIP-programmamanagers, die ook kunnen helpen met het zoeken naar bijkomende projectpartners. 

Momenteel is er geen oproep gepland.