Investeringssteun ter versterking van de beleving van het toeristische verblijf

Laatst gewijzigd op 19 apr 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
erkende & vergunde logies in Limburg
Voor wat
investeringen in verblijfscomfort en beleving voor hun gasten
Subsidie (via oproep)
tot max. € 20.000

Wat houdt de maatregel in

Toerisme Limburg investeert via het Investeringsfonds in logies die inzetten op de verhoging van het verblijfscomfort en de beleving voor hun gasten. De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury en kunnen een ondersteuning krijgen tot maximaal € 20.000.

Je kan een aanvraag indienen tot en met 30 april 2021.

Wie komt in aanmerking

Je logies moet erkend zijn bij Toerisme Vlaanderen.

De eigenaar van de toeristisch logies, moet gevestigd zijn op het grondgebied van de provincie Limburg (België) of de exploitant zijn van een toeristisch logies, gevestigd op het grondgebied van de provincie Limburg (België) en in het bezit zijn van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, …) of een huur-, gebruiks- of een concessieovereenkomst hebben die nog minstens 6 jaar loopt op het onroerend goed waarvoor een aanvraag wordt ingediend.

Wat komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project voldoen aan enkele voorwaarden:

 • het project moet passen binnen het concept/verhaal van jouw logies 
 • gericht zijn op de verbetering van de beleving van het verblijf in het logies
 • passen in één of meer van de volgende thema’s:
  • fiets
  • gezin
  • zorg
  • streek en regio
  • duurzaamheid en betekenis
 • uitvoerbaar zijn binnen de termijn van 1 jaar en ten laatste 1 maand na de toewijzing van de subsidie door de deputatie starten
 • de werken mogen niet gestart zijn voor de indiening van het project
 • vervangingsinvesteringen, onderhouds- en verfraaiingswerken komen niet in aanmerking

Daarnaast moet je bij de evaluatie van je project een score van minstens 60 punten behalen, met een minimale score van 50% op zowel het totaal van de inhoudelijke criteria als op het totaal van de bedrijfsgerichte criteria. Een ovzricht van de beoordelingscirteria kan je vinden opde website van Toerisme Limburg > Hoe ga je te werk?.

Omvang steun

De subsidie bedraagt:

 • 70% van de goedgekeurde/aanvaarde projectkost met een maximum van € 20.000 voor kleinschalige logies
 • 50% van de goedgekeurde/aanvaarde projectkost met een maximum van € 20.000 voor de andere logies

Minstens 50 % van de projectkosten moeten besteed worden aan de aankoop van duurzame goederen of investeringswerken
Maximaal 25 % van de projectkosten mogen voorbereidende kosten zijn zoals het opstellen van een business- of investeringsplan, erelonen architect, …

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Je kan steun aanvragen tot en met 30 april 2021.

Het volledige reglement kan je raadplegen op de website van de Provincie Limburg Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Voor meer informatie neem je best contact op met de Provincie Limburg: Directie Ondernemen (cel Vrijetijdseconomie) via telefoon 011 23 75 21 of e-mail toerisme@limburg.be.

Adres

Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
België

Telefoon